Ocena programu

Ustne dzielenie

Ustne dzielenie
LICZBA ZADAŃ 24
LICZBA DNI 8-12
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 8-9 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 24 zadania, których konsekwentne wykonanie pomoże dziecku w porywający i naturalny sposób zrozumieć zasady ustnego dzielenia liczby dwucyfrowej przez liczby jednocyfrowe i dwucyfrowe.

Wykonywanie zadań programu nauczania „Ustne dzielenie” w ciągu jednego-dwóch tygodni pomoże dziecku w opanowaniu metod arytmetycznego działania dzielenia, jak również powiązania wzajemnego między działaniami dzielenia i mnożenia. ..

Wykonując zadania niniejszego zeszytu ćwiczeń, dzieci będą mogły pogłębić znajomość relacji „więcej o kilka razy”, „mniej o kilka razy”, udoskonali umiejętność obliczania wyrażeń i rozwiązywania zadań na dzielenie przez mieszczenie oraz na dzielenie na równe części, będą się uczyć obliczania nieznanych składników arytmetycznych działań dzielenia i mnożenia, stosując odwrotne operacje arytmetyczne.

Rozwój powyższych umiejętności stanowi jeden z ważnych etapów przygotowawczych do zapoznania dzieci z pisemnymi sposobami dzielenia liczb wielocyfrowych.

Pierwsze sześć zadań zeszytu ćwiczeń są poświęcone aktualizacji wiedzy dzieci o działaniu dzielenia, więc jeśli podczas wykonywania takich zadań dziecko napotyka trudności, warto mu powtórzyć lub opracować tabelę mnożenia i dzielenia liczb od 1 do 10.

Jeśli dziecko wykonuje zadania z łatwością, opracuj z nim program do ostatniego zadania, aby się upewnić, że umiejętności ustnego dzielenia liczb są opanowane w całości. W takim przypadku dziecko może ukończyć program szybciej niż zaplanowano.

Należy pamiętać, że głównymi zasadami pomyślnego wykonania programu są regularność i konsekwencja. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i są proponowane od najprostszych do najtrudniejszych (z umiarkowanym wzrostem poziomu złożoności), co pozwala na łatwe wykonywanie
2-3 zadań każdego dnia.

Pracę z programem możesz rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Niech dziecko się nie spieszy, aby wykonać wszystkie zadania naraz. Pamiętaj, że dziecko nie powinno być przeciążone.

Po wykonaniu zadań niniejszego zeszytu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu umiejętności rozwiązywania zadań oraz ustnego obliczania podczas dzielenia.