Oceń publikację

Geometria, kreślarstwo i sztuka – 3-w-1

Wszystko, czego potrzebujesz do stworzenia złudzenia optycznego, to cyrkiel, kolorowe kredki, linijka, nożyce oraz papier.

Geometria, kreślarstwo i sztuka – 3-w-1

Dzieci ze zdolnościami do nauk humanistycznych ukazują mniejsze zainteresowanie w zadaniach logicznych oraz w dyscyplinach matematycznych. W jaki sposób to można pogodzić z potrzebą uczenia się naukom ścisłym? Spróbujemy połączyć praktyczną wiedzę z geometrii, umiejętności kreślarskie i twórcze podejście, aby otrzymać atrakcyjną grafikę w albumie. Jako rezultat otrzymamy najprostsze elementy złudzenia optycznego.

Materiały:

  • twardy papier albo tektura;
  • papier biurowy;
  • cyrkiel;
  • nożyce;
  • kolorowe kredki.

Proces:

Nasze prace zaczynamy ze stworzenia szablonu. Dla tego, na kartce twardego papieru czy tektury, na jej odwrocie za pomocą cyrkla rysujemy koło. Nie zmieniając promienia, przestawiamy igłę z centrum na brzeg koła. Po obu stronach na linii koła stawiamy kropki, odpowiadające naszemu promieniowi. Ustawiamy igłę w jednej z kropek i stopniowo poruszamy się wzdłuż koła, zaznaczając coraz nowe punkty na jednakowej od siebie odległości.

Z sześciu punktów na kole, za pomocą linijki i ołówka mamy połączyć ze sobą każde drugie. W taki sposób sześcioramienna gwiazda będzie zawierała sześć odcinków albo dwa trójkąty.

Wycinamy z tektury szablon gwiazdy. Przykładamy do podstawy papierowej, obramowujemy. Przenosimy równolegle w bok, ale tak, aby kącik szablonu dotykał kącika konturu obramowanego (patrz na Zdjęciu 9). Obramowujemy ponownie. Przenosimy szablon z tektury w górę i umiejscawiamy na górnych kątach sąsiednich konturów. Zaczynamy rozróżniać gwiazdy i sześciokąty w tle. Właśnie w taki sposób będziemy przenosić szablon i obramowywać go dopóty, dopóki nie wypełnimy całego tła (patrz Zdjęcie 10). Dalej kolorujemy nasze gwiazdki za pomocą kredki.

Ale to jeszcze nie wszystko: pozostaje nam stworzenie złudzenia objętości. Nasze sześciokąty przedstawiają sobą zarysy sześcianu. Pozostaje nam wpisanie do tych zarysów krawędzi. Więc ponownie, przykładamy szablon, jak to jest pokazane na Zdjęciu 13 i wyrysowujemy górną krawędź sześcianu (pozostaje nam dorysowanie tylko kilku odcinków). Wszystkie otrzymane górne krawędzi kolorujemy na żółto. Rozdzielamy przestrzeń w centrum za pomocą odcinka pionowego i w taki sposób otrzymujemy lewą i prawą krawędzi sześcianu. Kolorujemy je, na przykład w kolory pomarańczowy i czerwony.

Aby stworzyć złudzenie objętości, przyda się nam niektóra wiedza z zakresu rysowania konstrukcyjnego. Wymyśl swoje rozwiązanie tonacyjne, czyli, na którą z krawędzi będzie spadało światło oraz gdzie będą się pojawiały cienie i półcienie.

Kiedy praca będzie już zakończona, można będzie wyciąć elementy wzdłuż konturu zewnętrznego. Właśnie w taki sposób, za pomocą cyrkla stworzyliśmy całościową kompozycję geometryczną i „pogodziliśmy” nauki ścisłe i sztukę.

Gość
Oceń publikację