Oceń publikację

Cechy szczególne dzieci z zaburzeniami lękowymi

Lęk dziecka może stać się powodem chronicznego stresu i wielu innych zaburzeń

Cechy szczególne dzieci z zaburzeniami lękowymi

W trakcie wychowywania dzieci rodzice czasem napotykają pewne trudności. Zmuszeni są przeżywać razem z dzieckiem wszystkie etapy jego dorastania i wszelkie trudności z nimi związane. Na różnych etapach rozwoju dziecka występują u niego różne zmiany w ciele, w stanie organizmu, w zachowaniu i w wielu innych dziedzinach. Wszystkie małe dzieci reagują na nowe rzeczy w określony sposób, niektóre entuzjastycznie, inne obojętnie, a dzieci z temperamentem, który charakteryzuje się wysokim poziomem reaktywności emocjonalnej, – strachem. W trakcie dorastania niektóre z nich mogą być też przerażone, gdy staną w obliczu zmian w swoim życiu. Rodzice powinni bardzo zwracać uwagę na wszelkie przejawy strachu u swojego dziecka.

Oto niektóre rady, które pomogą rodzicom lepiej zrozumieć swoje dzieci w takich przypadkach.

1. Zwracajcie uwagę na uczucia dziecka. Niestety nie wszyscy rodzice rozumieją, jak ważne jest zwracanie należytej uwagi na uczucia dziecka. Rodzice powinni zwracać uwagę na zmiany w jego zachowaniu, by zrozumieć przyczyny jego lęku. Gdy ustalicie przyczynę, postarajcie się ją usunąć. Należy pamiętać, że u niektórych dzieci lęk powodują pewne życiowe sytuacje czy okoliczności.

2. Szukajcie racjonalnych pomysłów, jak poradzić sobie z lękiem dziecka. Rodzice mogą opowiedzieć dziecku, jak sami radzą sobie ze swoimi problemami i negatywnymi emocjami. W ten sposób dziecko, obserwując ich, uczy się radzić sobie z lękliwością na ich przykładzie.

3. Zachęcajcie dziecko. Ważne jest, by rodzice wspierali dziecko, delikatnie popychając w kierunku aktywności, ucząc jak przezwyciężyć obawy. Angażujcie je w nowe zajęcia i nowe dziedziny życia, zaproponujcie zbadanie ich cech szczególnych. Pomoże to dziecku bardziej całościowo postrzegać życie i szukać nowych sposobów pokonywania swoich życiowych problemów. Jeżeli dziecko ma jakieś trudności, nie należy go za nie karać nawet, jeżeli ono samo je sprowokowało, a dać mu możliwość samodzielnie poradzić sobie z własnymi problemami. Doradzajcie mu tylko i bądźcie blisko.

4. Zaszczepiajcie dziecku pewność siebie. Zawsze zapewniajcie dziecko, że wszystko będzie dobrze, a sytuacja zmieni się na jego korzyść. To znacznie zwiększy jego pewność siebie i dziecko będzie bardziej optymistycznie patrzeć na wydarzenia życiowe. Gdy będzie pewne pozytywnego wyniku wydarzeń, a na jego drodze pojawią się jakieś trudności, optymizm i hart ducha pomogą mu pokonać wynikłe przeszkody.

5. Wytyczajcie cele i nagradzajcie dziecko za osiągnięcia. Zawsze nagradzajcie dziecko za wysiłki, które podejmuje, by wykonywać jakiekolwiek zadanie. Zachęta rodziców jest bardzo ważna dla dziecka – pomaga mu dążyć do nowych celów życiowych. Stopniowo zaczyna lubić to, czym się zajmuje. Planując sprawy w różnych dziedzinach życia i realizując je, opowiadając dziecku o tym, jak dotrzeć do celu, który sobie wyznaczyło, i nagradzając je za jego osiągnięcie, pomagacie mu rosnąć i rozwijać się.

Jeśli dziecko zaczyna się czegoś lękać, a rodzice nie poświęcają temu problemowi należytej uwagi i nie pomagają mu poradzić sobie z tym, może to bardzo zwiększyć poziom stresu w jego życiu. Lęk może stać się powodem bardziej poważnych zaburzeń, na przykład, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Dlatego rodzice powinni podjąć w porę środki ostrożności, zanim lęk dziecka przerodzi się w przewlekły stres lub w inne zaburzenie. Pomagajcie dziecku unikać czynników, które wywołują jego niepokój. Sporządźcie listę takich czynników, a potem krok po kroku eliminujcie je z jego życia.

Tym bardziej, że lęk to nie jest aż tak poważny stan emocjonalny, żeby nie można było sobie z nim poradzić ani go opanować. Rodzice powinni tylko znaleźć odpowiedni sposób, za pomocą którego dziecko będzie mogło poradzić sobie z lękiem. I zawsze być blisko dziecka.

Gość
Oceń publikację