Oceń publikację

15 rad dla rodziców przedszkolaka

Zadaniem rodziców jest rozwijanie u przedszkolaka tych umiejętności, które przydadzą mu się w przyszłości

15 rad dla rodziców przedszkolaka

Cechą przedszkolaków jest niepohamowana energia i ciekawość – to właśnie ta cecha sprawia rodzicom najwięcej kłopotów. Wiek przedszkolny traktowany jest jako niezwykle ważny okres w życiu dziecka. To okres szczególnie trudny, zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Dziecko jest bardzo ruchliwe, intensywnie się rozwija i jest bardzo wścibskie. Ono ciągle chce poznawać świat, dużo biega, skacze, wspina się, wszędzie zagląda. I to jest świetnie! Ponieważ jest to naturalny proces rozwoju dziecka. Jak opiekować się dzieckiem w wieku przedszkolnym? Jak wspomóc jego rozwój?

Rozważmy kilka rad dla rodziców przedszkolaka.

1. Rozwój umiejętności komunikacyjnych dziecka

Umiejętność komunikowania się jest niezbędna dla funkcjonowania we współczesnym świecie. Mowa jest najważniejszym sposobem komunikacji w procesie porozumiewania się werbalnego. Opanowanie mowy pozwala dziecku na zdobywanie informacji oraz na przekazywanie otoczeniu własnych pragnień. Przedszkolak znajduje się dopiero w fazie opanowywania podstaw mowy. Wiek przedszkolny jest zatem optymalnym wiekiem dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych dziecka.

2. Umiejętność słuchania

Koncentracja to umiejętność utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach. To skupienie się na konkretnej myśli, wydarzeniu lub zjawisku. Dzięki niej dziecko może kierować własną uwagą i robić to, co jest ważne w tym momencie. Warto pracować z dzieckiem i ćwiczyć z nim umiejętności, które wspierają proces koncentracji uwagi. Należy do nich również umiejętność słuchania. Aby rozwinąć tę umiejętność u dziecka, rodzice powinni słuchając jego, utrzymywać z nim kontakt wzrokowy. Należy trenować z dzieckiem wysłuchiwanie i powtarzanie wierszyków oraz rymowanek. Umiejętność słuchania pomoże dziecku przebywającym w przedszkolu aktywnie uczestniczyć we wspólnych zajęciach.

3. Umiejętność gry w zespole

Umiejętność interakcji w grupie to jedna z tych ważnych umiejętności, które przydadzą się każdemu w życiu. Dziecko powinno ćwiczyć tę umiejętność od najmłodszych lat. Liczni aktywności w przedszkolu wymagają od dziecka umiejętności współdziałania w zespole. Tę umiejętność można łatwo rozwinąć z zaawansowaniem za pomocą różnych gier. Wspólna zabawa z innymi dziećmi w grupie rozwijają dziecko pod kątem odpowiedniej komunikacji.

4. Naucz swoje dziecko przestrzegania wskazówek

Dziecku będzie bardzo trudno nauczyć się czegokolwiek, jeśli nie będzie rozumiało, jak postępować zgodnie ze wskazówkami. To rodzice mają rozwinąć tę umiejętność u swojego dziecka. Nauczenie dziecka wykonywania instrukcji może odbywać się tylko za pomocą gier, w których również mają uczestniczyć rodzice.

5. Naucz swoje dziecko korzystania z artykułów papierniczych

Na zajęciach w przedszkolu dziecko będzie musiało korzystać z nożyczek, kleju, kredek. Naucz dziecko zawczasu korzystania z artykułów papierniczych, aby na zajęciach nie czuło się ono nieswojsko. Naucz także swoje dziecko pisania cyfr i liter.

6. Zachęcaj swoje dziecko do niezależności

Samodzielność jest gotowością do podejmowania zadań. W przypadku dzieci jest to umiejętność radzenia sobie w rutynowych czynnościach, kiedy dziecko samo się ubiera, myje zęby, zjada posiłek, korzysta z toalety. Osiąganie samodzielności przez dziecko nie jest łatwe, to długotrwały proces. Zanim dziecko pójdzie do przedszkola, rodzice powinni pomóc mu w nabyciu odpowiedniej samodzielności. W tym celu należy jak najbardziej zachęcać dziecko do samodzielnego działania. Rozwinie to w dziecku poczucie odpowiedzialności i samowystarczalności.

7. Właściwy porządek dnia dla dziecka

Dziecko potrzebuje porządku dnia, który ma uwzględniać wszystkie czynniki prawidłowego rozwoju. Dzięki temu dziecko szybko się uczy, a także wie, co go czeka w następnej chwili. Ustalony rytm dnia przyczynia się do prawidłowego rozwoju dziecka. Dzięki planowi dnia rodzice mogą zapewnić swojemu dziecku właściwy rozwój i ciekawe spędzanie czasu. Ponadto stały porządek dnia uczy dziecko dyscypliny i pozwala rodzicom na efektywne zarządzanie swoim czasem.

8. Nie bądź zbyt rygorystyczny dla swojego dziecka

W trosce o wychowanie dziecka rodzice nie powinni mylić dyscypliny ze zbytnim rygorem. Wykazując dziecku nadmierną surowość, rodzice mogą wywołać u niego w odpowiedzi negatywną reakcję, a mianowicie: upartość oraz opór emocjonalny. Niezależnie od okoliczności, rozmawiaj z dzieckiem w sposób przyjazny, nawiąż z nim również relacje pełne zaufania. Silna więź emocjonalna między dzieckiem a rodzicami jest kluczem do pomyślnego rozwoju dziecka.

9. Nie ulegaj napadom złości dziecka

Nie powinieneś być przesadnie surowy w stosunku do dziecka, ale też nie powinieneś zachowywać się wobec niego zbyt miękko i elastycznie. W tej kwestii rodzice powinni wykazywać mądrość, chyli znaleźć kompromis. Nie należy ulegać przejawom histerii u dziecka, ale też nie należy je ignorować. Jeśli dziecko wpada w histerię, skieruj jego uwagę na inny bodziec. Kiedy ono się uspokoi, dopiero wtedy będziesz mógł dokładnie ustalić przyczynę histerycznego zachowania. Przyczyny mogą być różne (odczucie głodu, stres emocjonalny, zmęczenie), szczególnie w przypadku małego dziecka.

10. Traktuj dziecko odpowiednio do jego wieku

W pogoni za pragnieniem uszczęśliwienia niektórzy rodzice zamykają dziecko w kokonie własnych oczekiwań. Zwłaszcza jest to kwestia nieodpowiedniej rodzicielskiej wiary w możliwości dziecka. Dzieci dorastają i nie są w stanie sprostać oczekiwaniom rodziców. Więc skutki bywają żałosne. Rodzice muszą zrezygnować ze swoich wygórowanych ambicji i pozwolić dziecku rozwijać się zgodnie z jego wiekiem i indywidualnym tempem rozwoju. Zachęcaj dziecko do nauki i chwal je nie tylko za wynik, ale także (co jest ważne!) za wysiłek.

11. Nie nadużywaj słowa „nie”

Słowo „nie” jest jednym z tych słów, które rodzice najczęściej wypowiadają do swojego dziecka. Każdego dnia zdarza się wiele sytuacji, w których to słowo jest w stosunku do dziecka jak najbardziej odpowiednie i adekwatne. Zdarza się jednak też tak, że słowo „nie” wypowiada się wyłącznie z przyzwyczajenia. Psychologowie twierdzą, że stawianie zakazów dziecku nie sprzyja jego rozwojowi. Nie wspiera też relacji z rodzicami. Dziecko jest zawsze bardzo wrażliwe, dlatego w wyniku ciągłych odmów ze strony rodziców może czuć się niekochane i odrzucone. Ponadto niektóre dzieci mogą wykazywać niestandardowe reakcje na uporczywe „nie”. Takie dzieci mogą w odpowiedzi okazywać nieposłuszeństwo lub nawet agresję. Dlatego dla dobra dziecka rodzice powinni znaleźć równowagę między „tak” i „nie”.

12. Chwal dziecko

Chwalenie jest potrzebne każdemu dziecku (oczywiście w granicach zdrowego rozsądku). Nigdy nie zapominaj chwalić dziecko nie tylko za dobrze wykonaną pracę, ale także za pracowitość. Pochwała pozytywnie wpływa na sferę psycho-emocjonalną dziecka. Pochwały dodają dziecku pewności siebie oraz pomagają budować poczucie własnej wartości. Psycholodzy twierdzą, że dzięki pochwałom dziecko czuje się bardziej kochane i ważne.

13. Nie przesadzaj z podnoszeniem poprzeczki swojemu dziecku

Każde dziecko jest indywidualne i rozwija się we własnym tempie. Oczywiście każdy rodzic posiada cały zestaw oczekiwań dotyczących swojego dziecka. Rodzice powinni jednak kierować się zdrowym rozsądkiem i akceptować swoje dziecko takim, jakim ono jest. Nie podnoś zbyt wysoko poprzeczki oczekiwań wobec swojego dziecka. Pozwól mu rozwijać się w swoim indywidualnym tempie i zgodnie z jego możliwościami.

14. Służ dziecku przykładem

Dzieci uczą się głównie obserwując osoby dorosłe. Małe dziecko spędza większość czasu w gronie rodzinnym. Więc to od rodziców dziecko uczy się wzorów zachowania, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Jeśli rodzice chcą rozwinąć u swojego dziecka określone umiejętności lub cechy charakteru, muszą mu to pokazać na przykładzie własnego zachowania.

15. Więź emocjonalna

Jeśli rodzic ceni więź emocjonalną z bliskimi i zawsze stara się odzyskać ją po konflikcie, dziecko też będzie postępować podobnie. Wspólne spędzanie czasu i wspólna zabawa pomoże stworzyć silną więź emocjonalną z dzieckiem. Rodzic musi postawić się dziecku nie tylko jako rodzic, ale także jako najbliższy i najbardziej oddany przyjaciel, na którym dziecko może polegać.

Błędy popełnione przez rodziców w trakcie wychowywania dziecka

Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko wyrosło na porządnego, aktywnego i pełnego wiary w siebie dorosłego. Jakie więc właściwości trzeba rozwijać u dziecka, aby to osiągnąć? Najważniejsze jest jednak pytanie, czego rodzice nie powinni robić, jakich błędów unikać. Oto kilka podpowiedzi, które pomogą rodzicom uniknąć możliwych błędów.

1. Negatywny przykład rodziców szkodzi zdrowemu rozwojowi dziecka

Największy wpływ w trakcie kształtowania osobowości wywierają rodzice. To w rodzinie kształtuje się osobowość dziecka, jego umysł i jego miłość. Innymi słowy, dziecko jest lustrem rodziców. Jeśli rodzice chcą utrwalić w dziecku dobre nawyki, to przede wszystkim muszą posiadać je sami. Na przykład rodzice nie powinni oczekiwać, że ich dziecko będzie preferowało zdrową żywność, skoro sami wolą frytki i fast foody. Wniosek: tylko pozytywny przykład rodziców może przyczynić się do pożądanego efektu w procesie edukacji.

2. Nie należy zawsze i we wszystkim zgadzać się z dzieckiem

Niektórzy rodzice uwielbiają swoje dziecko aż do tego stopnia, że nie mogą mu w niczym zaprzeczyć. Rodzice nie zdają sobie sprawy, że w ten sposób okazują dziecku fałszywą miłość. Realizacja każdej zachcianki dziecka wcale nie jest dla niego dobra. To może w konsekwencji doprowadzić do tego, że dziecko będzie wymuszało konkretne rzeczy, a nawet wpadało do agresji. Dlatego rodzice powinni zawsze zachowywać zdrowy rozsądek w tej kwestii i nie pozwalać dziecku na manipulowanie sobą.

3. Nadopiekuńczość szkodzi prawidłowemu rozwojowi dziecka

Rodzice muszą chronić i wspierać swoje dziecko, ale nadopiekuńczość naprawdę bardzo szkodzi mu w prawidłowym rozwoju. Przesadnie troskliwy rodzic tłumi w dziecku poczucie indywidualności i niezależności. Ponadto taki rodzic poprzez swą przesadną miłość i nadopiekuńczość uniemożliwia dziecku kształtowanie odpowiedzialności za własne czyny. Dlatego zachęcaj dziecko do samodzielnego działania i podejmowania własnych decyzji.

4. Nie przekupuj dziecka

Jak się okazuje, większość rodziców stosuje wobec dziecka przekupstwo. Rodzice są szczerze przekonani, że przekupując dziecko z jednej strony robią mu dobrze, z drugiej zaś rozwiązują własne problemy pedagogiczne. Ale to jest błąd. Przekupstwo utrwala u dziecka niezdrowe nawyki. Jak pokazują doświadczenia i wieloletnie badania psychologów, przekupstwo dziecka w ogóle nie rozwiązuje żadnych problemów.

5. Nie porównuj dziecka wobec rówieśników

Każde dziecko jest indywidualne, czyli posiada swoje niepowtarzalne cechy, talenty czy też predyspozycje. Więc porównywanie dziecka wobec innych dzieci jest nieprawidłowe. Dziecko porównywane wobec innych czuje się niekochane. Dziecko nie powinno otrzymywać miłość za dobre zachowanie lub osiągnięcia. Prawdziwa miłość rodzicielska to miłość bezwarunkowa. Ponadto u dziecka może pojawić się uczucie rywalizacji, a nawet nienawiści wobec dzieci, z którymi jego się porównuje.

Wychowywanie przedszkolaków to nie jest łatwe zadanie. Z drugiej jednak strony obserwowanie tego, jak rośnie Twoje dziecko, uczestniczenie w jego formacji, kierowanie rozwojem jego osobowości, to wielkie szczęście.

Gość
Oceń publikację