Oceń publikację

Covid-19: Powrót dzieci do szkół w czasie pandemii

Jak szkoły mogą zapewnić uczniom i personelowi szkoły bezpieczeństwo podczas pandemii COVID-19

Covid-19: Powrót dzieci do szkół w czasie pandemii

Chociaż pandemia trwa nadal, większość szkół tradycyjnie rozpoczęła naukę od 1 września. Aby uczniowie mogli się normalnie rozwijać i uczyć, szkoły muszą wprowadzić odpowiednie zmiany. Nauczyciele oraz administracja szkolna muszą wziąć pod uwagę wiele rzeczy: swoje potrzeby związane z pracą, potrzebę edukacji i opieki nad dziećmi, korzyści płynące z uczenia się w szkołach. Mimo wszystko najlepiej dzieci uczą się właśnie w szkole.

Dlaczego dzieci najlepiej uczą się w szkole?

Nauka w szkole jest czymś większym niż tylko wiedza, zdobywana przez uczniów w klasie. Dzieci w szkole, oprócz nauki czytania, pisania i liczenia, rozwijają umiejętności społeczne i emocjonalne, są aktywne fizycznie, a także otrzymują wsparcie psychologiczne. W trakcie nauki zdalnej dzieci są tego wszystkiego pozbawione.

Aby nauka odbywała się bez ryzyka dla zdrowia dzieci (podczas pandemii), szkoły muszą stosować się do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Ma to na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa. W najgorszym przypadku, jeśli szkoły zostaną zmuszone do przejścia na nauczanie zdalne, należy zapewnić dostęp do procesu edukacyjnego wszystkim uczniom bez wyjątku.

Co więc szkoły mogą zrobić, aby polepszyć naukę w nowych okolicznościach.

Przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa (przestrzeganie zasad odległości i higieny), jest mało prawdopodobne, aby w szkołach narażenie na zakażenie koronawirusem było większe niż w innych miejscach. Co więc mogą zrobić szkoły? Szkoły mogą ograniczać liczebność klas lub oferować naukę zdalną. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 na swoim terytorium, szkoły mają ściśle przestrzegać określone środki bezpieczeństwa. Należy przestrzegać następujących środków:

Przestrzeganie dyscypliny społecznej. Przede wszystkim szkoły mogą wymagać zachowania dystansu społecznego na co najmniej półtora metra. Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem COVID-19 możliwe jest również przy pewnym ustawieniu ławek w klasie. Umieszczenie ławek w odległości półtora metra od siebie pomoże ograniczyć kontakt między uczniami, co oczywiście także zmniejszy ryzyko infekcji. Możliwość infekcji będzie jeszcze bardziej ograniczona, gdy zarówno uczniowie, jak i nauczyciele (a także członkowie administracji szkolnej) będą stosować maski ochronne lub osłony na twarz. Każdy uczestnik procesu nauczania przy pierwszych objawach choroby powinien niezwłocznie izolować się i poddać odpowiedniemu leczeniu. W szkołach również koniecznie jest ograniczenie do minimum zgromadzeń masowych.

Na miarę możliwości nauczyciele powinni ćwiczyć prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. Co jest dobre dla zachowania dystansu społecznego. Otwarta przestrzeń jest dobrym miejscem na lekcje rysunku, wychowania fizycznego lub muzyki. Tu również zobowiązuje stosowanie masek ochronnych i utrzymywanie higieny rąk.

Stosowanie masek ochronnych. Aby uniknąć zakażenia koronawirusem, wszystkie dzieci powyżej 2 roku życia oraz wszyscy dorośli muszą stosować maski medyczne szczelnie zasłaniające usta i nos. Prawidłowo założona maska jest w stanie chronić dziecko przed wirusem w ciągu dnia szkolnego. Wskazane jest również regularne mycie rąk wodą i mydłem.

Zmiany w procesie nauczania. Aby ograniczyć kontakt między uczniami poza salą lekcyjną, należy podjąć następujące środki ostrożności:

  • po zakończeniu kolejnej lekcji uczniowie powinni pozostawać w stałej sali lekcyjnej, nauczyciele zaś powinni przechodzić od klasy do klasy, zgodnie z rozkładem swoich przedmiotów. Przyczyni się to do tego, że uczniowie nie będą zbędnie poruszać się po szkolnych korytarzach podczas przerw;
  • uczniom nie wolno jeść posiłków w stołówkach szkolnych, lecz tylko w salach lekcyjnych lub na świeżym powietrzu;
  • aby uniknąć dotykania przez uczniów klamek, drzwi do klas zawsze powinny być otwarte;
  • środki do dezynfekcji rąk powinny znajdować się w różnych miejscach na terenie szkoły.

Badanie na obecność COVID - 19 i mierzenie temperatury. Test PCR do wykrycia zakażenia wirusem COVID-19 wskazuje na obecność lub brak zakażenia w organizmie człowieka jedynie w danym momencie. Zatem, ten test jest nieskuteczny w kontekście zapobiegania wybuchowi epidemii w szkole. Z tego właśnie powodu Departament Zdrowia nie nakazuje przeprowadzenia testów na wirus COVID-19 dla uczniów i personelu szkolnego.

Jeśli uczeń zacznie odczuwać objawy przeziębienia lub zgłosi złe samopoczucie, nauczyciel powinien odizolować ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego pomieszczeniu. Następnie nauczyciel lub dyrektor powinien zawiadomić rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowia dziecka, odpowiadają za nie rodzice. To rodzice ponoszą główną odpowiedzialność za monitorowanie stanu zdrowia swojego dziecka i (jeśli to jest konieczne) podjęcie na czas działań.

Do obowiązków administracji szkolnej należy ciągłe przypominanie uczniom podstawowych zasad bezpieczeństwa: przy pierwszych objawach przeziębienia (temperatura powyżej 37,1 lub kaszel) należy pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem.

Obowiązkowe informowanie o własnych kontaktach oraz samoizolacja. Obecnie lekarze doszli do wniosku, że dzieci w wieku poniżej 10 lat są najmniej narażone na zakażenie (i przekazanie wirusa innym) koronawirusem. Jednakże szkoły muszą nadal przewidywać też najgorszą opcję. Jeśli uczeń lub pracownik szkoły miał kontakt z osobą zakażoną, wówczas w takim przypadku konieczne jest przestrzeganie reżimu samoizolacji w ciągu dwóch tygodni od momentu ostatniego kontaktu (kontakt z osobą oznacza przebywanie z nią na odległości półtora metra od siebie przez co najmniej 15 minut).

Służba zdrowia w szkole – jak działa. Szkoły powinny być wyposażone w specjalne pomieszczenia do izolowania tych uczniów (a także personelu szkoły), którzy nagle w ciągu dnia poczują się źle. Do czasu przybycia pracownika medycznego lub rodziców chory musi przebywać w takim pomieszczeniu bez prawa jego opuszczania. Ze względów bezpieczeństwa, pracownik służby zdrowia w szkole musi używać jednorazowej maski oraz jednorazowych rękawiczek. Obowiązkiem pracownika służby zdrowia w szkole jest podjęcie działań zapobiegawczych przeciwko zakażeniu koronawirusem.

Dezynfekcja pomieszczeń szkolnych. Szkoły powinny dezynfekować pomieszczenia zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.

Autobusy szkolne, korytarze oraz boiska sportowe.

Ponieważ szkolne autobusy, korytarze i boiska sportowe stają się obszarami zatłoczonymi, szkoły powinny stosować następujące środki ostrożności:

  • podczas przewożenia uczniów kierowcy autobusów muszą koniecznie stosować maski;
  • należy zachęcać rodziców do przyprowadzenia dzieci do szkoły we własnym zakresie;
  • na korytarzach szkolnych w celu zmniejszenia ilości, znajdujących się tam uczniów należy wskazać kierunek ruchu. Aby zmniejszyć zatłoczenie na małym obszarze uczniowie muszą także zrezygnować z użytkowania szafek;
  • na boisku sportowym w trakcie zajęć uczniowie powinni być podzieleni na małe grupy. Sprzęt sportowy należy regularnie i dokładnie dezynfekować.

Dodatkowo, kilka przydatnych zaleceń.

Oprócz wszystkich powyższych punktów, dotyczących bezpieczeństwa uczniów i personelu, szkoła musi również wziąć pod uwagę inne istotne czynniki.

Grupy wysokiego ryzyka.

Niektórzy uczniowie, którzy ciepią na różnego rodzaju choroby przewlekłe i są zagrożeni na zakażenie wirusem COVID-19, mogą wymagać dodatkowych środków bezpieczeństwa. Nauczyciele muszą zwracać szczególną uwagę na takich uczniów, szkolny pracownik służby zdrowia musi zaś stale monitorować ich kondycję fizyczną.

Wsparcie psychologiczne.

W każdej szkole obecni są psychologowie, na których (w związku z pandemią) spada ogromny ciężar odpowiedzialności. Psychologowie powinni poświęcić wszystkie swoje wysiłki, aby pomóc uczniom w pokonaniu stresu związanego z pandemią, rozpoznaniu objaw lęku u dzieci i poradzeniu sobie z frustracją.

Odżywianie.

Pełnowartościowa i zdrowa dieta pomaga w utrzymaniu układu odpornościowego, a także znacznie go wzmacnia. Dlatego pożądane jest, aby szkoła zapewniała bezpłatne posiłki dla uczniów lub przynajmniej dla ich części na warunkach preferencyjnych.

Ważne jest, aby zrozumieć, że bez względu na to, jakie działania podejmuje szkoła, wynik zależy od każdego z osobna – czy to ucznia, czy pracownika szkoły.

Gość
Oceń publikację