Ocena programu

Uczymy się czytać

Uczymy się czytać
LICZBA ZADAŃ 36
LICZBA DNI 12-18
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 5-6 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń zawiera 36 zadań, sekwencyjne wykonanie których pomoże dziecku w wieku przedszkolnym doskonalić umiejętność czytania i zapamiętać pisownię poszczególnych słów.

Wykonania tych zadań przez dwa lub trzy tygodnie zachęci dziecko do czytania, a zadania w formie gry pomoże wzbudzić zainteresowanie nauką pisowni słów. ..

Wszystkie ćwiczenia z zeszytu można wydrukować albo wypełnić online na komputerze lub  telefonie.

Pracując nad zadaniami, dziecko nauczy się koncentrować uwagę, poszerzy swój zasób słownictwa, wykształci umiejętność rozpoznawania pierwszej i ostatniej litery w słowie, a także zapamiętać pisownię poszczególnych słów. Dorośli powinni zwracać uwagę na wymowę słów dziecka, poprawność wszystkich głosek.

Słowa w zadaniach są proste i zrozumiałe dla dziecka w wieku przedszkolnym. Pierwsze słowa testu składają się z trzech liter, aby zapobiec zmęczeniu intelektualnemu. Stopniowo liczba liter w słowach będzie rosła do dziesięciu. Nie należy zamieniać procesu nauki czytania w uczenie się na pamięć liter i słów. Ważne jest, aby wykonania zadań sprawiało dziecku przyjemność, bez presji dorosłych.

Po wykonaniu wszystkich zadań testu dziecko może otrzymać specjalny dyplom, który będzie nagrodą za sumienne i sprawne wykonanie zadań oraz potwierdzi nabycie takich umiejętności jak pracowitość, samodyscyplina i wytrwałość, niezbędnych w dalszej edukacji.

Treść zadań testów jest opracowana zgodnie z możliwościami wiekowymi dzieci w wieku przedszkolnym, kierując się zasadą od prostego do złożonego.