Ocena programu

Uczymy się tabliczki mnożenia dla liczb 2–9

Uczymy się tabliczki mnożenia dla liczb 2–9
LICZBA ZADAŃ 28
LICZBA DNI 9-13
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 8-9 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń „Uczymy się tabliczki mnożenia dla liczb 2–9” zawiera 26 zadań, których konsekwentne wykonanie pomoże dziecku w spokojny sposób powtórzyć tabliczkę mnożenia dla liczb 2–5 i opanować tabliczkę mnożenia dla liczb 6–9.

Zadania w zeszycie ćwiczeń są podzielone na poziomy. Pierwszy poziom ma na celu powtórzenie tabliczki mnożenia tabliczki mnożenia dla liczb 2–5, zwiększając szybkość obliczeń. Drugi poziom to opanowanie tabliczki mnożenia dla liczb 6–9, usprawnienie uwagi, pamięci i arytmetycznych umiejętności mnożenia. Trzeci poziom zadań zawiera ciekawe gry, których realizacja wymaga pewnej znajomości tabliczki mnożenia, uwagi i pomysłowości dziecka. ..

Głównymi zasadami nauki tabliczki mnożenia są systematyczność i konsekwentność. Wykonując 23 zadania każdego dnia, uczniowie będą mogli nauczyć się tabliczki mnożenia i wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. 

Rozpocząć pracę nad zeszytem można w dowolnej chwili w wygodnym dla dziecka tempie. Ważne jest, aby nie przeciążać dziecka, pomagać mu w przestrzeganiu trybu pracy i odpoczynku, jak również w naprzemiennym wykonywaniu różnych czynności.

Po wykonaniu przez dziecko zadań z zeszytu ćwiczeń, możesz nagrodzić je specjalnym dyplomem, który będzie wyrazem uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzeniem nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Zeszyt ćwiczeń jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu tabliczki mnożenia.