Ocena programu

Mnożenie w zakresie 100

Mnożenie w zakresie 100
LICZBA ZADAŃ 20
LICZBA DNI 7-13
ZALECANO DZIENNIE 2-3 zadania
WIEK DZIECKA 8-9 lat
RANKING
5.00
(1 oceny)

Zeszyt ćwiczeń „Mnożenie w zakresie 100” pomoże dziecku w usprawnieniu umiejętności obliczeniowych w zakresie mnożenia w ramach tabliczki mnożenia liczb 2-9, stosowaniu opanowanych umiejętności w sytuacjach kształceniowych i praktycznych.

Zeszyt ćwiczeń został sporządzony dla uczniów 3 klasy i zawiera 20 zadań o różnym poziomie złożoności (od najbardziej prostych do bardziej skomplikowanych). Zadania są ustrukturyzowane w taki sposób, by dziecko powtórzyło zasadę mnożenia liczb, utrwaliło znajomość tabliczki mnożenia za drugą klasę (tabela mnożenia 2-5) oraz usprawniła umiejętności ustnego mnożenia liczb 6-9. ..

Głównymi zasadami opanowania tabliczki mnożenia są systemowość i konsekwentność. Wykonując 2-3 zadania dziennie dziecko będzie mogło utrwalić znajomość tabliczki mnożenia i nadal stosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Rozpocząć pracę nad zeszytem można w dowolnej chwili, uwzględniając poziom wiedzy i tempo nauki dziecka. Wykonanie zadań zeszytu ćwiczeń „Mnożenie w zakresie 100” ma być realizowane z przestrzeganiem trybu pracy ucznia/uczennicy, bez zmuszania i przeciążania dziecka.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program zeszytu ćwiczeń jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu umiejętności mnożenia w ramach tabliczki mnożenia liczb 2-9.