Ocena programu

Dni tygodnia i miesiące roku

Dni tygodnia i miesiące roku
LICZBA ZADAŃ 25
LICZBA DNI 6-8
ZALECANO DZIENNIE 3-4 zadania
WIEK DZIECKA 6-7 lat
RANKING
4.67
(3 ocen)

Niniejszy zeszyt ćwiczeń zawiera 25 ciekawych zadań w celu nauczenia się dni tygodnia i miesięcy roku, których konsekwentne wykonanie pomoże dziecku w zapoznaniu się z porami roku, przyczynami zmiany pór roku oraz ich cechami.

Wykonywanie zadań zeszytu ćwiczeń „Dni tygodnia i miesiące roku” w ciągu tygodnia pomoże dziecku w usprawnieniu umiejętności orientowania się w czasie, rozróżniania pojęć „dzień” i „miesiąc”, nazywania i opisywania charakterystycznych zmian sezonowych, ustalania powiązań przyczynowo-skutkowych między zmianami zachodzącymi w naturze ożywionej i nieożywionej, wyciągania wniosków. ..

Wykonując zadania niniejszego zeszytu ćwiczeń, dzieci będą mogły poszerzać znajomość nazw i kolejności dni tygodnia, miesięcy i pór roku, będą rozwijały aktywność poznawczą, kulturę mowy, logiczne i twórcze myślenie, pamięć, uwagę i spostrzegawczość.

Główną zasadą pomyślnego wykonania programu jest konsekwentność. Wszystkie zadania są możliwe do wykonania i są proponowane od najłatwiejszych do najbardziej złożonych (z umiarkowanym poziomem utrudniania), co zapewnia możliwość łatwego wykonywania 3-4 zadań dziennie.

Pracę z programem możesz rozpocząć w dowolnej chwili, w odpowiednim dla dziecka tempie, zaczynając od pierwszego zadania. Należy jednak pamiętać, że dziecko nie powinno być przeciążone. Jeśli dziecku jest trudno wykonywać zaproponowany na dzień zakres zadań, warto zmniejszyć ich liczbę do 2.

Po wykonaniu programu możesz nagrodzić dziecko specjalnym dyplomem, który będzie stanowić wyraz uznania za rzetelne i umiejętne wykonywanie zadań oraz potwierdzenie nabycia przez dziecko takich niezbędnych do dalszej nauki umiejętności behawioralnych jak pracowitość, schludność i samodyscyplina.

Program jest opracowany zgodnie z obowiązującymi programami edukacyjnymi i sporządzony zgodnie z zasadą ciągłości (od prostego do złożonego), a zadania są ustrukturowane w taki sposób, aby pomóc dziecku w opanowaniu wiedzy będącej podstawą do kształtowania umiejętności posługiwania się kalendarzem.