Oceń publikację

Jak wizualnie wyjaśnić dziecku proces dodawania

Za pomocą prostej aplikacji dziecko zrozumie, jak dodać dwie liczby i w sumie otrzymać dziesięć

Jak wizualnie wyjaśnić dziecku proces dodawania

Dziecko generalnie uczy się dodawania używając paluszków. Razem możecie zrobić poglądowy przykład tego, jak odbywa się dodawanie. Aplikacja z paluszkami, które się zginają, pomoże w przyswojeniu obrazów wizualnych — są lepiej postrzegane przez dziecko, niż abstrakcyjne cyfry bez ilustracji.

Materiały:

  • Dwie kartki papieru kolorowego
  • Jedna kartka o formacie А4
  • Ołówek
  • Nożyczki

Przebieg prac:

Obramuj rączki dziecka na kartkach papieru kolorowego. Wytnij wzdłuż obwodu.

Przyklej do kartki  А4 w taki sposób, aby paluszki były skierowane do góry i można by było je zginać.

Narysuj cyfry od 1 do 10, piątkę powtórz przez dwa razy. Narysuj znak „+”. Można też wykorzystywać gotowy zestaw cyfr.

Wyjaśnij dziecku, że dwie ręce mają razem 10 palców. Poproś zgiąć 1 palec na papierowej ręce i policzyć te, które zostały. Niech dziecko położy pod lewą rękę cyfrę 1 (tyle, ile zgiętych paluszków), pod prawą — dziewięć (tyle, ile zostało). W sumie paluszki dają 10 (liczymy wszystkie paluszki razem).

Powtarzamy podobne działania ze wszystkimi parami liczb, które w sumie dają dziesięć. 2+8=10; 3+7=10; 4+6=10; 5+5=10 etc.

Dzieci, którzy potrafią już pisać, mogą wypisywać zadania matematyczne w słupek.

Gość
Oceń publikację