Oceń publikację

Eksperyment ze spalaniem glukonianu wapnia

Jak zrobić, żeby cztery żmijki pojawiły się w powietrzu oraz zaczęły się poruszać? Przeprowadź reakcję chemiczną ze spalaniem

Eksperyment ze spalaniem glukonianu wapnia

W podstawie tego eksperymentu leży reakcja glukonianu wapnia na działanie tlenu: przy spalaniu tworzy się dwutlenek węgla, woda, węgiel oraz tlenek wapnia. Dwie ostatnie substancje przejawiają się w postaci ruchomych żmijek o szarym kolorze.

Materiały:

  • suche paliwo;
  • 4 tabletki glukonianu wapnia;
  • zapalniczka kuchenna (albo zapałki);
  • metalowa albo szklana podstawa;
  • woda do gaszenia ognia;
  • okulary oraz rękawiczki ochronne.

Przebieg prac:

Pamiętaj, że odpowiedzialna osoba dorosła powinna nadzorować przebieg eksperymentu oraz pomagać dziecku na wszystkich etapach.

Połóż na stole ognioodporną podstawę z metalu albo szkła. Załóż ochronne okulary i rękawiczki. Po środku podstawy połóż dużą tabletkę suchego paliwa, a na nią — 4 tabletki glukonianu wapnia. Podpal suche paliwo oraz obserwuj przebieg reakcji. Dosłownie, po kilku sekundach rozpocznie się prawdziwe chemiczne „dziwo” — z malutkich tabletek zaczną tworzyć się szare żmijki oraz podnosić się do góry, a także w innych kierunkach! Stała zmiana kształtów będzie obserwowana jeszcze długo, mniej więcej z dziesięć minut, dlatego zdążysz napatrzeć się na to widowisko.

Faktycznie odbywa się współdziałanie substancji С12Н22СаО14 (glukonianu wapnia) z О2 (tlenem), tworząc w rezultacie procesu С (węgiel), CO2 (dwutlenek węgla), СаО (tlenek wapnia) oraz Н2О (wodę). Na zakończenie eksperymentu trzeba zgasić ogień za pomocą przygotowanej wcześniej wody, utylizować pozostałości substancji oraz dobrze wymyć podstawę.

Gość
Oceń publikację