Oceń publikację

Załamanie światła: dlaczego pod wodą przedmioty są inne

Poznajmy, dlaczego oko odbiera przedmioty przebywające w wodzie czy oleju jako skrzywione, i czym jest załamanie światła

Załamanie światła: dlaczego pod wodą przedmioty są inne

Załamanie światła — to zmiana kierunku rozpowszechniania się światła przy przejściu przez granicę dwóch środowisk. Jak to wpływa na nasze postrzeganie przedmiotów? W powietrzu promienie światła przekazywane są na siatkówkę oka bez odchyleń, dalej sygnał dociera do mózgu, w którym właśnie się tworzy wizerunek przedmiotu. Ale jeśli pomieścimy ten sam przedmiot do wody albo innej cieczy, promienie światła słonecznego odbijają się inaczej. Odchylenia promienia od linii prostej skrzywia obiekt w naszym postrzeganiu. Każda ciecz posiada własny współczynnik załamania — im bliżej tej współczynnik do jedynki, tym mniejsze jest to skrzywienie, które obserwujemy.

Materiały:

  • para szklanek;
  • woda;
  • olej;
  • rurki.

Przebieg prac:

Jedną szklankę pozostaw pustą, a do drugiej wlej wody. Do szklanki włóż rurki. Jak widzimy, w szklance z wodą rurka wydaje się nieco szersza, a także zaczyna działać efekt załamania światła i obserwujemy skrzywienie obiektu na granicy dwóch środowisk.

Ale jeśli wlejemy do pustej szklanki oleju, zobaczymy, że rurka będzie bardziej skrzywiona właśnie na granicy środowisk powietrznego i olejowego. Chodzi tu o różne współczynniki załamania. Porównajmy: współczynnik załamania powietrza wynosi 1.000292, wody — 1.334, oleju — 1.47, szkła — 1.5.

Właśnie taka fizyka poglądowa potrafi zainteresować maluchów oraz zilustrować zasadę załamania światła.

Gość
Oceń publikację