Oceń publikację

Surowy model wychowania a zdrowie dziecka

Brak wsparcia ze strony rodziców może mieć negatywne skutki dla zdrowia dziecka

Surowy model wychowania a zdrowie dziecka

Amerykańscy naukowcy z Loma Linda University (Loma Linda, Kalifornia) podczas przeprowadzonych niedawno badań doszli do wniosku, że niewłaściwy styl wychowania stosowany przez rodziców ma szereg negatywnych konsekwencji dla zdrowia dziecka, nawet w wieku dorosłym.

Badanie doprowadziło naukowców do dość interesujących wniosków. Okazało się, że telomery – ochronne końcówki chromosomów w nici DNA – osób, które uważały, że rodzice wychowali je surowo, były średnio o 25 % mniejsze niż telomery innych uczestników badania, którzy uważali się za wychowywanych z miłością.

Naukowcy doszli do wniosku, że to stres we wczesnym wieku może być powodem krótszych telomerów. A to znaczy, że u osób, które doświadczyły stresu w dzieciństwie, zachodzi proces przyspieszonego starzenia się komórek i ryzyko rozwoju różnych chorób w wieku dorosłym.

Kierownik badania Raymond Knutsen stwierdza: „Przez długi czas telomery były uważane za swego rodzaju „zegar genetyczny” człowieka. Teraz wiemy już, że telomery skracają się nie w wyniku genetycznego programu starzenia się, ale z innych powodów. Jeżeli osoba doświadcza stresu we wczesnym wieku, jej telomery skracają się. Pociąga to za sobą ryzyko wielu chorób oraz przedwczesnej śmierci. Za każdym razem, gdy dzielą się komórki, telomery się skracają, a długość życia człowieka się zmniejsza”.

Badanie wykazało również, że mutacje genetyczne, odbywające się w telomerach, powodują szereg rzadko spotykanych chorób, które prowadzą do przedwczesnego starzenia się. „Jednak nie wszystko jest tak jednoznaczne” mówi Knutsen. „Podczas badania stwierdziliśmy, że pewne komórki w organizmie wytwarzają enzym telomerazę, który jest zdolny dobudowywać telomery”.

Badanie trwało przez pięć lat, wzięło w nim udział 200 osób. Dane mężczyzn i kobiet analizowano osobno.

Podczas badania szczegółowo przyglądano się wpływowi stylu wychowywania stosowanego przez rodziców na stan telomerów dziecka. „Styl wychowywania dziecka jest kluczem do zrozumienia jego genetyki”, – mówi Raymond Knutsen.

Podczas badania ustalono również związek między stylem wychowywania dziecka i rozmiarem jego telomerów, a wynikami szkolnymi i wskaźnikiem masy ciała.

„Osoby, podlegające surowej dyscyplinie, częściej miały problemy z nadwagą, a także niski poziom wykształcenia” – stwierdził Raymond Knutsen. W wyniku badania wyciągnięto następujący wniosek: aktywność umysłowa i normalny wskaźnik masy ciała mogą w pewnym stopniu zapobiegać starzeniu się komórek, a tym samym przeciwdziałać skutkom surowego wychowywania w dzieciństwie.

Gość
Oceń publikację