Oceń publikację

Więź rodzinna: pozytywna atmosfera w rodzinie

Porady, które pomogą stworzyć i umacniać więź emocjonalną z dziećmi

Więź rodzinna: pozytywna atmosfera w rodzinie

Szczęśliwa rodzina niewątpliwie należy do najwyżej cenionych wartości. Z pewnością jednym z głównych składników szczęśliwej rodziny jest więź emocjonalna między wszystkimi jej członkami, zdolność do komunikacji, wzajemnego wspierania się i dobrych relacji między rodzicami a dziećmi.

Każdy z członków rodziny oczekuje zrozumienia, miłości i uwagi. Jeżeli tak się dzieje, wśród nich wynika mocna więź emocjonalna.

Niestety w naszych czasach społeczeństwo nie zawsze sprzyja utrzymaniu mocnych więzi rodzinnych.

Dzisiaj mamy tak wiele innowacyjnych technologii na swoje potrzeby, ale przy tym coraz mniej komunikujemy ze sobą na żywo. Szybkie tempo życia, napięty harmonogram prowadzi do tego, że coraz mniej czasu poświęcamy naszej rodzinie. I to niestety często wywołuje problemy.

Przyczyną wielu problemów nastolatków (jak nadużywanie alkoholu, narkotyki, przestępczość nieletnich itd.) jest właśnie utrata emocjonalnego kontaktu z rodziną. Zdarza się, że nawet w dobrze sytuowanych rodzinach dzieci czują się niepotrzebne. Dlatego zmuszone są szukać źródła ciepła emocjonalnego poza rodziną. Jeżeli macie małe jeszcze dziecko, warto jak najwcześniej postarać się o budowanie i umacnianie kontaktu z nim.

Co to jest więź rodzinna

Więź rodzinna to poczucie silnej więzi z pewnym kręgiem osób, wynikające przede wszystkim ze wspólnego przeżywania trosk i radości, to więź tworząca się między rodzicami a dziećmi, która trwa przez wiele lat. Polega ona głównie na uczuciach przywiązania i sympatii pomnażanych przez uczucia wszystkich członków rodziny, a składających się na atmosferę domu. Więź rodzinna daje człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, dzięki niej czuje się on częścią tej rodziny. Więź rodzinna zakłada, że wszyscy jej członkowie razem uczestniczą w szczególnych wydarzeniach, poświęcają czas jeden drugiemu, tworzą i przestrzegają rodzinne tradycje itp. Rodzina wywiera istotny wpływ na zachowanie dzieci, ich stosunek do innych osób, świat ich wartości, a także daje wzory postępowania.

Ostatnie badania przeprowadzone przez amerykańskich psychologów wykazały, że mocne kontakty między rodzicami a dziećmi potrafią uchronić je przed wieloma problemami. Psychologowie twierdzą, że więź rodzinna pomaga zapobiec wielu problemom zdrowotnym u nastolatków, a także znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się problemów w sferze społecznej.

Komunikacja rodzinna działa na zasadzie odgórnej, to znaczy, że inicjują i wspierają ją zawsze rodzice. Niezależnie od tego, czy dziecko rośnie w pełnej czy niepełnej rodzinie, możecie stosować taki styl wychowania, który będzie sprzyjał rozwijaniu więzi rodzinnej.

Trzy kroki w celu stworzenia więzi rodzinnej

1. Obmyślcie swój własny styl wychowania. Aby wybrać odpowiedni styl wychowania należy najpierw zadać sobie kilka pytań. Jakie są cele waszego wychowywania? Jacy, waszym zdaniem, powinni być dobrzy rodzice? Jakie wartości chcecie zaszczepić swoim dzieciom? Jak możecie pomóc im odnosić sukcesy w przyszłości?

2. Sporządźcie plan. Określcie konkretne punkty, które złoża się na waszą misję rodzicielską. Wyznaczcie różne dziedziny, które są ważne dla waszej rodziny, a także priorytety w wychowywaniu dzieci.

3. Stwórzcie system działań, za których pomocą możecie zrealizować swój plan. Relacje, w jakich pozostają wobec siebie członkowie rodziny, wpływają niewątpliwie na ich życie. Rodzice powinni umówić się, w jaki sposób zamierzają razem wychowywać dzieci. Na przykład, że drobne problemy można rozwiązywać od razu w miarę ich pojawiania się, a bardziej złożone należy uprzednio omówić ze współrodzicem, zanim podejmie się ostateczną decyzję.

Dopuszczajcie możliwość błędów. Oczywiście w trakcie wychowywania prawdopodobnie wy jako rodzice popełnicie jakieś błędy, ponieważ nie istnieje idealnych rodziców. Jeżeli pielęgnujesz poczucie winy, ogarnia cię gniew czy wywołujesz konflikty ze współmałżonkiem, nie przyniesie to pożytku ani wam, ani waszym dzieciom. Nie pozwólcie, by coś przeszkadzało wam w dążeniu do bycia dobrymi rodzicami!

W trudnych przypadkach, gdy nie możecie dojść do porozumienia ze współmałżonkiem czy dziećmi, należy zasięgnąć pomocy specjalisty. Psycholog rodzinny pomoże zidentyfikować błędy i odnaleźć kompromis.

Czy istnieje przepis na szczęśliwą rodzinę? Chyba nie. Wiemy jednak na pewno, że filarem szczęśliwej rodziny jest bezwarunkowa miłość, wzajemny szacunek i wsparcie.

Gość
Oceń publikację