Oceń publikację

5 rzeczy, których nie warto robić, wychowując dzieci

Porady dla rodziców: jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w wychowywaniu dziecka

5 rzeczy, których nie warto robić, wychowując dzieci

Wychowywanie dzieci tylko na pierwszy rzut oka wydaje się proste i łatwe. W rzeczywistości jest to zadanie trudne, ponieważ ten proces wymaga od rodziców dużego poświęcenia, sporej cierpliwości oraz bezwarunkowej miłości i trwa od pierwszych dni życia dziecka aż do jego pełnoletniości, a czasem i dłużej. Często relacje w rodzinie oparte są na zaufaniu i miłości, jednak w pewnych warunkach musimy być surowi i autorytarni w stosunku do dzieci. W takich przypadkach używamy terminu „dyscyplina”.

Dyscyplina jest niezwykle ważna dla prawidłowego wychowania dzieci i zdrowych relacji w rodzinie. Nie tylko uczy dziecko kontrolowania swoich czynów i myśli, ale też i prawidłowego współdziałania z otoczeniem. Bez dyscypliny proces wychowania jest niepełny, jednak ważne jest, by nie przesadzić z jej stosowaniem. Nadmierne dyscyplinowanie może nie przynieść oczekiwanych wyników, co więcej – w najgorszym wypadku może doprowadzić do niebezpiecznego zachowania u dzieci. Dlatego są pewne rzeczy, których nie należy robić wychowując dzieci. Rozpatrzmy niektóre z nich dokładniej.

1. Nie należy mylić dyscyplinowania z karaniem

Jest to powszechny błąd rodziców na całym świecie – często mylą środki, mające na celu dyscyplinowanie dziecka, z banalną karą za nieposłuszeństwo. Dotyczy to szczególnie rodzin konserwatywnych. Dyscyplinowanie i karanie jednak bardzo różnią się od siebie i w większości wypadków prowadzą do różnych skutków.

Kara w dosłownym sensie zmusza człowieka do cierpienia za swoje błędy, może być zarówno słowna jak też fizyczna. Natomiast dyscyplina przyczynia się do samokontroli i ustala pewne zasady życia, które dziecko ma koniecznie przestrzegać, co zapewnia prawidłowy rozwój jego osobowości.

2. Nie należy wywoływać lęku u dziecka

Dzieci zwykle nie rozumieją wskazówek rodziców, dopóki nie poczują lęku. By wywołać ten lęk, rodzice często używają uzasadnionego, według ich zdania, kłamstwa. Na przykład: „Jeżeli nadal będziesz rozrabiać, wezwę policję – niech zabiorą cię do więzienia!”. Oczywiście, z punktu widzenia osoby dorosłej, groźby te są nierealne. Dziecko jednak myśli inaczej. Zbyt duża zależność dziecka od podobnych „nieszkodliwych” kłamstw może prowadzić do takich negatywnych skutków jak niskie poczucie własnej wartości czy nawet zachowania aspołeczne.

3. Nie należy „popierać” negatywnego zachowania dziecka

Pod pojęciem „popierać” rozumiemy tu udzielanie mu zbyt wiele uwagi, kiedy dziecko zachowuje się źle. Często dzieci w taki sposób próbują przyciągnąć uwagę rodziców, na przykład krzyczą bez powodu lub rozmyślnie niszczą zabawki. Jeżeli zareagujecie na to, dziecko jeszcze częściej będzie uciekało się do takiego zachowania. I to ma bardzo negatywny wpływ na jego wychowywanie. W tym przypadku należy zastosować pozytywne zachęcanie – aktywnie popierajcie dziecko, kiedy zachowuje się dobrze.

4. Bądźcie jednego zdania ze współmałżonkiem

Między rodzicami często wynikają różnice zdań dotyczące wychowania dziecka. Kiedy rodzice spierają się o metodę wychowania w jego obecności, dziecko dezorientuje się i dochodzi do wniosku, że nie ma obowiązku przestrzegania dyscypliny, jeżeli rodzice sami tego nie czynią. Dlatego wszystkie spory dotyczące metod wychowywania (jak też innych nieporozumień) powinny być wyjaśniane pod nieobecność dziecka. Pozwólcie mu myśleć, że macie jednoznaczne wspólne zdanie na temat jego wychowania.

5. Należy podejmować działania w porę

Upewnijcie się, że wszystkie niezbędne działania wychowawcze podejmujecie we właściwym czasie. Jeśli nie rozwiązaliście problemów z dyscypliną dziecka w porę, nie będziecie w stanie odzyskać czasu na ich poprawienie. Dziecko powinno od razu zrozumieć, co zrobiło źle i jak ma naprawić sytuację. Dlatego też należy bardzo poważnie odnosić się do dyscypliny i w porę stosować wszelkie potrzebne środki.

Gość
Oceń publikację