Oceń publikację

7 sposobów na rozwijanie pozytywnego zachowania się dzieci

Oto podstawowe zasady pozytywnego wychowania, które powinni przestrzegać rodzice

7 sposobów na rozwijanie pozytywnego zachowania się dzieci

Bardzo ważne jest, aby rodzice nauczyli dziecko pozytywnego zachowania – pozwoli to mu w przyszłości z większym prawdopodobieństwem osiągnąć sukces życiowy. By nauczyć dziecko pozytywnego zachowania potrzebna jest konsekwencja w działaniach i uwaga, lecz, przede wszystkim, wiele zależy od tego, czy rodzice są gotowi zastosować pozytywne podejście do wychowania dziecka.

Proszę postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

1. Pokażcie dobry przykład

Najbliższe otoczenie dziecka to jest dobre narzędzie do rozwijania niezbędnych umiejętności. Właśnie środowisko określa różnicę między zachowaniami ludzi a zwierząt. I dlatego od otoczenia, które stworzycie swoim dzieciom, zależy to, czego się nauczą.

Dziecko bacznie obserwuje wszystko, co robicie, i naśladuje was we wszystkim. Pokazujcie mu dobry przykład, nie wyżalajcie się i nie kłóćcie w jego obecności.

Jeżeli stworzycie i będziecie utrzymywać w domu harmonijną i pozytywną atmosferę, uformuje to w dziecku odpowiedni obraz świata, który pozostanie w nim na całe życie.

2. Poświęcajcie dziecku dużo uwagi

Słuchajcie jego wypowiedzi, nie przerywając i nie krytykując. To jest bardzo ważne, bo kiedy dziecko widzi, że go słuchacie, to czuje, że jego słowa mają pewną wartość.

Dziecku może być trudno poradzić sobie z tym, że nie potrafi jeszcze prawidłowo wyrazić jakichś swoich uczuć.

Jeżeli będziesz blisko i będziesz okazywać mu wsparcie, pomoże mu to przezwyciężyć obawy, niepokój i brak zaufania.

3. Dotrzymujcie obietnic

Sposób rozumowania dzieci jest prosty: dzieci rozumieją tylko „tak” lub „nie”. Kiedy dorośli mówią „może”, bardzo komplikują taką postać rzeczy.

Jeśli obiecaliście dziecku, że jeżeli w ciągu tygodnia będzie w porę odrabiało lekcje, to w weekend pójdziecie z nim do zoo, należy dotrzymać danego słowa.

Tak więc dziecko uczy się rozumieć, jak ważne jest dotrzymywanie obietnic i nabiera zaufania do waszych wypowiedzi.

4. Bądźcie ostrożni

Rodzice powinni rozumieć, że gdy dziecko jest małe, niektóre przedmioty mogą być niebezpieczne, więc należy je umieszczać w odpowiednich (niedostępnych dla dziecka) miejscach.

Wszystkie dzieci bez wyjątku mają wrodzoną ciekawość. Jest to naturalne uczucie, które pomaga im odkrywać otaczający świat. Zawsze szukają czegoś do zabawy, dlatego często biorą wasze rzeczy.

Nie należy ganić ich za to, że adaptują do zabawy wasze rzeczy. Po prostu przedmioty, które mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia, powinny znajdować się poza ich zasięgiem. Jeżeli zganisz dziecko, może to wywołać negatywne emocje i z przekory zechce znowu wziąć tę czy inną rzecz.

Wytrwale, lecz grzecznie uczcie dziecko, aby nie ruszało waszych rzeczy.

5. Nauczcie się mówić „nie”

Rodzicom czasami trudno jest powiedzieć dziecku „nie”. Jednak o wiele trudniej jest potem zmienić jego uparte zachowanie. Więc dla dobra dziecka nauczcie się mówić zdecydowane „nie”.

Nie należy zgadzać się na wszystkie prośby dziecka bez wyjątku. Jeśli zawsze będziesz ulegać, wytworzysz nieprawidłowe pojęcie o stanie rzeczy.

Kiedy czasami odmawiasz czegoś dziecku, to rozumie, że powinno pytać o pozwolenie, szanować twoje zdanie i trzymać się ustalonych reguł.

6. Nie wydawajcie poleceń

Nie kontrolujcie nadmiernie dziecka, Dajcie mu trochę wolności – a wyniki mogą zadziwić.

Nadmiar moralizatorstwa może mieć odwrotny skutek. Doradzajcie dziecku, sugerujcie, ale nie narzucajcie. Zawsze trzeba próbować logicznie kierować dziecko do właściwych czynności, ale nie należy rozkazywać.

W ten sposób dziecko uczy się podejmować własne decyzje, ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i staje się bardziej samodzielne.

7. Nie przydzielajcie etykietek

Kiedy nazywasz dziecko niegrzecznym, głupim, roztargnionym lub niechlujnym, nie tylko wywołujesz negatywne emocje, ale też sprawiasz, że zaczyna wierzyć, że tak naprawdę jest. Takie słowa nie motywują dziecka do lepszego zachowania, jedynie obniżają jego poczucie własnej wartości.

Jeżeli chcecie, żeby dziecko uczyło się lepiej, nie karćcie go za złe oceny, ale opowiedzcie mu o przewagach dobrej nauki. Nie wywierajcie presji, lecz delikatnie wyjaśnijcie mu, czego dokładnie od niego oczekujecie i dlaczego.

Starajcie się podwyższać poczucie własnej wartości dziecka, przyczyni się to bowiem do jego lepszego zachowania.

I wreszcie – ćwiczcie cierpliwość i tolerancję. To jest główna zasada dla tych rodziców, którzy stosują metody pozytywnego wychowania. Warto pamiętać, że to proces, więc wynik tego procesu nie jest kwestią jednego dnia.

Gość
Oceń publikację