Oceń publikację

10 rozmów z dzieckiem na temat jego bezpieczeństwa

Uważnie wykonując zalecenia dorosłych, dziecko może zadbać o swoje bezpieczeństwo

10 rozmów z dzieckiem na temat jego bezpieczeństwa

Ostatnio media coraz częściej mówią o zagrożeniach, związanych z molestowaniem seksualnym, oraz o innych formach przemocy. W sieciach społecznościowych ludzie coraz częściej dzielą się opowieściami o własnych doświadczeniach pod hasłem „Nie boję się opowiedzieć”. A to tylko podkreśla skalę problemu, który stanowi zagrożenie przede wszystkim dla bezpieczeństwa dzieci.

Zadaniem rodziców jest nauczyć dzieci dbania o własne bezpieczeństwo, pomoże to uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji w przyszłości.

Dziecko powinno wiedzieć, w jaki sposób zachować się w obliczu niebezpieczeństwa. Rozpatrzmy 10 zasad, które pozwolą dziecku uchronić się przed niebezpieczeństwem, będą one przydatne zarówno dla chłopców, jak i dziewczynek.

1. Od najmłodszych lat naucz dzieci, aby opowiadały o swoich uczuciach

W ten sposób dziecko uczy się wyrażać swoje emocje, rozumieć je i nimi zarządzać. Faktem jest, że małe dzieci nie zawsze są w stanie wyjaśnić, co się z nimi dzieje. Pozwól dziecku opowiadać o swoich uczuciach, okazuj zrozumienie i współczucie. Naucz je, by zawsze ci ufało i powierzało swoje sekrety.

2. Powiedz dziecku, na czym polega poczucie bezpieczeństwa i co może być niebezpieczne

Biorąc pod uwagę brak doświadczenia życiowego, dziecku trudno jest odróżnić sytuacje bezpieczne od niebezpiecznych. Ważne jest, by nauczyło się odczuwać, kiedy jest w niebezpieczeństwie. Dlatego, gdy dziecko podejrzewa zagrożenie, powinno mieć możność porozmawiania o tym z tobą czy inną osobą dorosłą, której ufa.

3. Wyjaśnij dziecku, że ludzkie ciało może wyraźnie ostrzegać przed niebezpieczeństwem

Na przykład możemy odczuwać ból żołądka lub gardła, przyśpieszone bicie serca itp. Wyjaśnij dziecku, że to wszystko są sygnały wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeństwem. Poproś je, aby natychmiast powiadomiło cię, jeśli kiedykolwiek poczuje podobny sygnał.

4. Uzgodnij z dzieckiem listę 3-5 bliskich osób, którym ufa i do których zwróci się w razie potrzeby

Ci ludzie mają pomóc dziecku w trudnej sytuacji, gdy ciebie nie będzie w pobliżu. Nie koniecznie muszą być członkami twojej rodziny, jednak i ty i twoje dziecko powinniście im ufać.

5. Wyjaśnij dziecku, że każda osoba ma swoją osobistą fizyczną przestrzeń

To niewielka przestrzeń wokół osoby i nikt nie powinien jej łamać bez zgody tej osoby. Tak więc dziecko zawsze ma prawo powiedzieć „nie”, jeśli ktoś chce je przytulić czy pocałować. Zamiast tego dziecko może podać rękę czy posłać pocałunek powietrzny.

6. Naucz dziecko, że ono również powinno szanować osobisty dystans innych osób i nie naruszać go bez pozwolenia

Czyli na przykład, jeżeli chce wziąć inne dziecko za rękę, musi poprosić je o pozwolenie. A jeśli inne dziecko powie „nie”, powinno uszanować jego decyzję.

7. Pokaż dziecku „postawę sprzeciwu”

Stań prosto z nogami rozstawionymi na szerokość barków, ręce na pasie, ramiona unieś i skieruj nieco do przodu. Dobrze jest nauczyć dziecko tej postawy, ponieważ jest to bardzo wymowny niewerbalny sygnał wyrażania niezgody. Naucz je wyrażania niezgody także za pomocą zwrotów „Nie”, „Stop!”, „Nie podoba mi się to!”.

Poza oraz te zwroty są skuteczne, gdy ktoś próbuje zakłócić osobisty dystans dziecka. Jeżeli dziecko nauczy się tego już w wieku 4-5 lat, prawdopodobnie będzie potrafiło bronić swojej pozycji i w starszym wieku.

8. Wyjaśnij dziecku, że niektóre części ciała są intymne

Opowiedz dziecku, że dotykanie niektórych części jego ciała, szczególnie narządów płciowych, przez inne osoby jest zakazane. Jeśli ktoś obcy próbuje złamać jego osobisty dystans (próbuje dotknąć intymnych części ciała lub pokazuje ich zdjęcia), dziecko powinno natychmiast zgłosić to komuś z dorosłych. Ponadto dziecko ma prawo powiedzieć: „Stop!”, „Nie rób tego!”. Dziecko zawsze powinno strzec własnej fizycznej granicy.

9. Pochwal dziecko, gdy wstawia się za innymi dziećmi, wobec których skierowana jest przemoc czy agresja

Dziecko może przybrać postawę niezgody i powiedzieć: „Hej! Przestań to robić!” Jeśli to nie pomoże, niech wzywa pomocy dorosłych. Należy wyjaśnić dziecku, że zawiadomienie dorosłych o dziejącej się krzywdzie nie jest donosicielstwem.

10. Pozbądź się stereotypów

Nie używaj stereotypów, związanych z płcią, w rozmowie z dzieckiem. Rozmawiając z dziewczynką nie akcentuj tylko jej wyglądu, lecz zwróć uwagę na jej inteligencję, poczucie humoru, zaradność i itp. Także w rozmowie z chłopcem nie należy odnotowywać tylko siły fizycznej, chwal go za życzliwość, troskę, dobre wychowanie.

Nie jest trudno nauczyć dzieci szacunku dla otaczających je osób. Postępując zgodnie z powyższymi prostymi wskazówkami, będziecie w stanie zaszczepić swojemu dziecku dobroć i poświęcanie uwagi bliźnim.

Gość
Oceń publikację