Oceń publikację

Zadania domowe: trudności i pomoc dzieciom

Wskazówki dla rodziców, jak pomóc dziecku, które ma problemy z odrabianiem pracy domowej

Zadania domowe: trudności i pomoc dzieciom

Odrabianie zadań domowych sprawia wiele kłopotów dziecku i rodzicom. W młodszych i starszych klasach dziecko może napotkać problemy z uczeniem się, które niezależnie od wieku dzieci, mają w przybliżeniu podobną charakterystykę.

Na początku, gdy dziecko jeszcze nie wypracuje właściwych nawyków w odrabianiu pracy domowej, będzie potrzebowało pomocy rodzicielskiej. W tym celu rodzice muszą przestrzegać poniższych rekomendacji.

Ułóżcie porządek dnia

Dziecko powinno się uczyć odrabiania lekcji o tej samej porze każdego dnia. Zadaniem rodziców jest ustalenie dokładnego porządku dnia i monitorowanie jego przestrzegania. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z tego, że lekcje muszą zostać odrobione zawsze, niezależnie od okoliczności. Łatwiej będzie jemu to zrozumieć, jeśli każdy dzień w jego harmonogramie będzie wyznaczono czas na odrabianie pracy domowej.

Dziecku warto ustalić określony czas na odrabianie lekcji, w zależności od klasy, do której chodzi oraz trudności zadania. Taki porządek dnia da możliwość zaplanowania reszty zajęć i nauczy zarządzania czasem. Porozmawiajcie ze swoim dzieckiem o tym, ile czasu potrzebuje na odrabianie lekcji, a nie tylko ustalajcie czas. Dziecko będzie bardziej odpowiedzialnie podchodziło do uzupełnienia zadań domowych, jeśli wspólnie podejmiecie takie decyzje.

Zwróćcie uwagę dziecku na to, że wyznaczony czas musi poświęcić tylko na wykonanie zadań. Nawet, jeśli odrobi lekcje wcześniej, wówczas pozostały czas jest przeznaczony na powtórzenie materiału lub wykonanie zadania z innego przedmiotu. Tym sposobem dziecko nie będzie miało ochoty odrabiać lekcji w pośpiechu, aby grać w gry komputerowe lub oglądać bajki w pozostałym czasie.

Stwórzcie odpowiednią atmosferę

Nauczanie wymaga koncentracji; nie należy odrabiać lekcji gdziekolwiek i kiedykolwiek. Dlatego rodzice muszą stworzyć warunki dla dziecka, aby wygodnie wykonywało zadania. Przede wszystkim należy wyeliminować wszystkie źródła hałasu i czynniki, które będą rozpraszać, znajdując ciche, wygodne miejsce dla dziecka. W pobliżu miejsca, w którym dziecko się uczy, nie powinno być telewizora, telefonu ani komputera (z wyjątkiem sytuacji, gdy komputer jest potrzebny do wykonania zadań). Biurko, przy którym dziecko siedzi nad lekcjami, powinno być wystarczająco duże. Pod ręką dziecko musi mieć niezbędne przybory.

Dziecko może włączyć muzykę podczas przerw, jeśli ma na to ochotę, ale w innym czasie w pokoju należy zachować ciszę.

Określcie przyczynę problemu

Jeśli dziecko ma trudności z nauką lub nie chce odrabiać prac domowych, spróbujcie zrozumieć temu powody. To głównie banalne lenistwo. Ale czasami dziecko po prostu nie radzi sobie z dużą liczbą zadań, które otrzymuje w szkole. Kiedy znacie prawdziwą przyczynę problemu, łatwiej jest znaleźć rozwiązanie.

Zapoznajcie się ze szkolnym programem nauczania

Rodzice powinni być zorientowani w tym, czego dziecko się uczy w szkole. Regularnie rozmawiajcie z nauczycielami szkolnymi, aby się dowiedzieć, w czym dziecko jest dobre i z czym ma trudności. Dzieci mają tendencję do zwracania mniejszej uwagi na przedmioty, które są trudne dla nich. Rodzice powinni pomóc im zrozumieć, czego nie rozumieją. Interesujcie się osiągnięciami dziecka w nauce i bierzecie aktywny udział w jego życiu szkolnym.

Ufajcie, ale sprawdzajcie

Jeśli dziecko mówi, że nauczyło się lekcji lub otrzymało dobrą ocenę za pracę klasową, nie ma powodu, aby nie ufać jemu. Ale jeśli wcześniej w takich przypadkach przyłapaliście dziecko na kłamstwie, musicie być czujni.

Rozmawiajcie z nauczycielami i regularnie sprawdzajcie, co zostało zadane do domu (szczególnie, gdy dziecko mówi, że nie zadano nic).

Pokażcie dziecku pozytywny przykład

Podczas gdy dziecko odrabia lekcji, starajcie się nie hałasować w domu: nie włączajcie telewizora, nie rozmawiajcie głośno przez telefon. Jeśli jesteście w tym samym pokoju z dzieckiem podczas odrabiania lekcji, nie korzystajcie, jeśli to możliwe, z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, ponieważ może to rozpraszać. Jeśli dziecko czyta podręcznik, możecie także przeczytać książkę lub czasopismo. Jeśli dziecko odrabia matematykę – wykonujcie pewne obliczenia (na przykład policzcie, ile pieniędzy musicie wydać na zakup jednej lub innej niezbędnej rzeczy). Pomoże to dziecku zrozumieć, że umiejętności, które przyswaja odrabiając lekcje, będą przydatne w jego prawdziwym życiu. Będzie miało motywację do odrabiania zadań domowych.

Pomóżcie, ale nie odrabiajcie lekcje zamiast dziecka

Warto rozróżniać pomoc dziecku w wykonaniu zadań i odrabianie zadań domowych zamiast dziecka. Kiedy nauczyciel prosi rodziców, aby pomogli dziecku w nauce szkolnej w domu, należy pomóc, zamiast wykonywać za niego zadania. Oczywiście to ostatnie może podnieść ocenę dziecka, ale pomyślcie o konsekwencjach za jakiś czas. Dlatego zrozumcie, że dziecko musi wykonać zadanie samodzielnie i możecie jemu pomóc tylko wtedy, gdy coś nie jest dla niego jasne.

Nie jest również konieczne samodzielne poprawianie błędów zrobionych przez dziecko w pracy domowej bez uprzedniej rozmowy z dzieckiem. Jeśli dziecko ma błędy w zadaniach domowych, nauczyciel rozumie, jakie luki ma w wiedzy i szuka sposobu na ich pokonanie. Jeśli rodzice sami poprawią błędy, dziecko nie zrozumie materiału. Ponadto dziecko może zacząć się martwić, słysząc od rodziców, że źle wykonało zadania, ale przy tym bez uzyskania szczegółowych wyjaśnień.

Kiedy dziecko przygotowuje się do egzaminu, rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby pomóc mu nauczyć się informacji i przetestować wiedzę już dostępną.

Wykorzystujcie czas racjonalnie

Jeśli macie dwoje dzieci w wieku szkolnym, najprawdopodobniej będzie wam trudno ich dopilnować. Możecie ustalić określony porządek: jedno dziecko samodzielnie wykonuje łatwiejsze zadania, a wy w tym momencie pomagacie drugiemu w bardziej trudnych zadaniach. Potem pomagacie pierwszemu dziecku. W ten sposób możecie kontrolować odrabianie pracy domowej i pomóc obu dzieciom. Jeśli mąż jest w domu w tym czasie, zadanie jest uproszczone: każdy z was może sprawdzić lekcje u jednego z dzieci lub pomóc w określonym temacie.

Jeśli mąż wraca z pracy bardzo późno i nie macie wystarczająco dużo czasu, starsze dziecko może pouczyć się z młodszym. Dziecko jest bardziej zmotywowane, gdy idzie w ślady starszego dziecka, niż gdy jest zmuszone słuchać poleceń i moralizacji rodziców.

Skorzystajcie z usług korepetytora

Jeśli dziecko ma trudności z opanowaniem tego lub owego przedmiotu szkolnego, możecie skorzystać z usług korepetytora. W przeciwieństwie do rodziców pomoże on dziecku pokonać luki w wiedzy bez zbędnych emocji w procesie nauki. Wiele dzieci chętniej pracuje z kimś, kto nie jest ich rodzicem. Do dyspozycji korepetytorów są różne narzędzia i metody nauczania, mające na celu pomoc dziecku.

Gość
Oceń publikację