Oceń publikację

Jak pomóc dzieciom marzyć z pożytkiem

Ćwiczenie, które pomaga dzieciom zrozumieć swoje marzenia i pragnienia oraz decydować o przyszłości

Jak pomóc dzieciom marzyć z pożytkiem

Naukowcy z dziedziny nauk społecznych znaleźli potężne narzędzie wizualizacji, które może przynieść młodym ludziom zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe korzyści. To ćwiczenie, które zajmuje tylko dwadzieścia minut, jest łatwe i przyjemne, natychmiast poprawia humor i jest swojego rodzaju ukierunkowanym marzeniem.

Skorzystać z niego mogą wszystkie grupy wiekowe bez wyjątku, jednak szczególnie skuteczne jest to ćwiczenie dla dzieci i młodzieży, ponieważ daje im poczucie kontroli i perspektywy, rozwija futurystyczne myślenie (czyli wytyczanie celów). Przy tym ćwiczenie wcale nie przewiduje znanych trudności związanych z określaniem celów, w rodzaju cudzych (czytaj rodziców) oczekiwań, presji koniecznego osiągnięcia tego celu, konkurencyjności itp.

Ćwiczenie zostało opracowane i przetestowane przez socjologów Cannona M. Sheldona i Sonię Lubomirską. Naukowcy odkryli, że oprócz pokrzepienia ducha i tonusu życiowego sprzyja ono też nabywaniu pewnych cech: poczucia kontroli nad własnym życiem, zrozumienia procesu powstawania i precyzowania celów w samym sobie, poczucia się bardziej całościowym.

Co więcej, nawet po upływie trzech tygodni uczestnicy doświadczenia wciąż jeszcze odczuwali pewność siebie i komfort wewnętrzny. Po pięciu miesiącach wciąż jeszcze rzadziej chorowali niż grupa kontrolna, która nie ćwiczyła docelowych marzeń.

Jak wykonywać to ćwiczenie docelowych marzeń? To dość proste.

Ćwiczenie zajmuje około dwudziestu minut i polega na tym: należy wziąć pióro czy ołówek (albo stworzyć pusty plik komputerowy) i napisać krótkie opowiadanie o najlepszej realizacji siebie w przyszłości, a także o lepszej wizji samego siebie. Nie ma żadnych granic dla fantazji! Granicą tylko niebo!

Myśląc o sobie jak najlepiej, o swoim możliwym „ja” w przyszłości, należy również sprecyzować odpowiedzi na następujące pytania: „Jakiego rodzaju osobą chcę być, powiedzmy, za pięć lat?”, „Z kim chcę być?”, „W jakiej sytuacji życiowej chcę się znaleźć?”, „Moja lokalizacja? jakie państwo?”, „Moja praca, ulubione zajęcie?”, „Mój poziom dobrobytu, stan cywilny?”.

To tak pozytywne i fascynujące pozwolić sobie na bezgraniczne i swobodne marzenie o swojej pięknej idealnej przyszłości, że większość ludzi gotowa jest regularnie wykonywać to ćwiczenie. Ćwiczenie zdolne jest ruszyć z miejsca głębokie wewnętrzne psychologiczne procesy i rzeczywiście faktycznie zapewnić osiągnięcie pożądanego poziomu życia, albo po prostu przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego postrzegania świata i podaruje ogromną ilość dobrze spędzonego czasu, co też później wydaje swoje owoce. Wyraźny wzrost dobrostanu fizycznego i psychicznego w wyniku tego ćwiczenia sprawia, że staje się ono warte wysiłku, nawet, jeżeli jednak nie wszystkie wymarzone warunki zmaterializują się w realnym życiu.

Ćwiczenie to jest szczególnie skuteczne dla dzieci i młodzieży, ponieważ kieruje ich w przyszłość, do świata, w którym powinni sobie radzić, będąc bezpośrednio w „centrum zarządzania” swoim życiem. Jak również daje im wiarę w możliwość szczęśliwej przyszłości, pełnej osiągnięć i realizacji siebie.

Walt Disney powiedział kiedyś: „Jeżeli możesz o czymś marzyć, to możesz to osiągnąć!” A był przecież mistrzem fantazji, więc wiedział, o czym mówi! Fantazjując na temat swojej przyszłości za pomocą tego ćwiczenia, młodzi ludzie mogą określić i skupić się na tym, czego naprawdę chcą od życia, a także zacząć generować energię psychiczną w celu osiągnięcia swoich najśmielszych i najskrytszych pragnień, zrodzonych z najcenniejszych marzeń.

Gość
Oceń publikację