Oceń publikację

Dziewięć pomocnych rad dla rodziców przedszkolaka

Wskazówki, które pomogą dziecku poczuć się lepiej w przedszkolu

Dziewięć pomocnych rad dla rodziców przedszkolaka

Kiedy rodzice troszczą się o rozwój swojego dziecka, wspierają je i biorą czynny udział w jego życiu przedszkolnym (a potem szkolnym), nie tylko przynoszą mu korzyści, ale wręcz włączają się do jego pomyślnej przyszłości, a nawet ją tworzą. Duże znaczenie dla rozwoju samoświadomości u dziecka ma uznanie rodziców i ich szacunek dla niego. Przyczyni się to do rozwoju u dziecka pewności siebie.

Jak pokazały badania psychologów, dzieci takich rodziców znacznie róznią się od swoich rówieśników. Ich główną cechą wyróżniającą jest jasno wyrażone dążenie do osiągania celów i zrozumienie przyszłych perspektyw. Oczywiście dobrze się uczą i po ukończeniu szkoły kontynuują kształcenie na studiach wyższych.

Aktywny udział (można by rzec, obecność) w życiu dziecka jest również bardzo korzystny dla rodziców. Dzięki temu rodzice wzmacniają więź emocjonalną z dzieckiem (tak ważną w okresie jego dojrzewania), pozbawiają się wielu trudnych chwil w komunikowaniu się z nim. Kilka rad, które pomogą rodzicom zintegrować się z życiem ich dziecka i przyczynić się do jego pomyślnego rozwoju.

1. Zacznij to robić już zaraz. Zdecydowałeś wiec zadbać o swoje dziecko dla jego rozwoju i przyszłych sukcesów? Cóż, wiek przedszkolny dziecka jest najbardziej odpowiedni do takiego początku. Przede wszystkim zapoznaj się bliżej z wychowawczynią Twojego dziecka z przedszkola. Podstawowe formy współpracy przedszkola z rodzicami to kontakt bezpośredni, czyli rozmowy indywidualne. Podaj też numer telefonu i utrzymuj stały kontakt. Na dłuższą metę nada to pozytywny ton Twojej współpracy z nauczycielem.

2. Udzielenie wszelkiej możliwej pomocy dla przedszkola. Na właściwe zorganizowanie współpracy przedszkola z rodzicami wpływają życzliwe i partnerskie relacje wychowawców i rodziców oraz wzajemne zrozumienie. Większość wychowawców z wdzięcznością przyjmuje od rodziców propozycję wszelkiej możliwej pomocy na rzecz przedszkola. Przykładowo możesz pomóc w wyposażeniu sal lekcyjnych, pomóc w organizacji różnych imprez, towarzyszyć dzieciom podczas wycieczek itp. Pada pytanie: ile czasu należy poświęcić na tę czynność? Każdy dysponuje własnym zakresem wolnego czasu. Możesz przyczynić się do pomocy na rzecz przedszkola zgodnie z obciążeniem Twojego harmonogramu. Tego wystarczy.

3. Uczestnictwo w uroczystościach i imprezach. Rodzice mogą przejąć organizację oraz przeprowadzenie imprez i uroczystości (mikołajki, wigilia, festyny rodzinne), a także zarządzać czatem rodzica w komunikatorze.

4. Pomoc zdalna. Jeśli nie dysponujesz czasem i nie masz możliwości, aby osobiście uczęszczać do przedszkola, możesz też udzielić pomocy zdalnie. Można np.przygotować materiały na zajęcia lub uszyć kostiumy sceniczne na świąteczne pokazy.

5. Uczestnictwo w uroczystościach i imprezach. Zaoferuj pomoc dla wychowawcy w towarzyszeniu dzieciom podczas wycieczek (w tym wycieczek krajoznawczych) na plener lub podczas wyjazdu na sanki w zimową porę. To bardzo odpowiedzialne wydarzenie, więc opiekun dzieci będzie Ci wdzięczny. Pomagaj również w organizacji świątecznych występów dla dzieci, w imprezach oraz różnego rodzaju uroczystościach.

6. Komunikacja między rodzicami. Dzielenie się informacjami między rodzicami może być bardzo przydatne i może pomóc wzmocnić relacje między rodzicami, dziećmi i przedszkolem. Wzmocnienie relacji interpersonalnych pomiędzy rodzicami z pewnością sprzyja tworzeniu się miłej i przyjaznej atmosfery.

7. Uczestnictwo w zebraniach. Każdy rodzic powinien przyjąć dla siebie regułę uczestniczenia we wszystkich spotkaniach Rady Rodziców, ogólnych zebraniach, zebraniach grupowych itp. Pożądane jest ścisłe przestrzeganie tej zasady.

8. Komunikacja z dzieckiem w domu. W domu konieczne jest, aby komunikować się z dzieckiem na temat minionego dnia. Jest to przydatne nie tylko dla rodziców w kontekście informacyjnym, ale także dla dziecka, ponieważ rozwija jego umiejętności analityczne. Zadawaj dziecku pytania nie w formie ogólnej – „Jak minął dzień?”. Ale w bardziej konkretnej formie, na przykład: „Czego nowego się dzisiaj nauczyłeś?” lub „Jakie wydarzenie dzisiaj cię uszczęśliwiło?”, „Co cię dzisiaj zdenerwowało?”

9. Chwal dziecko za wysiłki. Chwal dziecko za sumienne podejście do zajęć w przedszkolu. Pokaż dziecku, że doceniasz i podziwiasz jego twórczość – rysunki, kolaże. Ale przede wszystkim chwal dziecko za jego wysiłki.

Współpraca przedszkola z rodzicami opiera się na wspólnym działaniu i tworzeniu, wzmacnia ona rangę placówki, co pozwala na utrzymanie przez nią dobrej pozycji.

Gość
Oceń publikację