Oceń publikację

O zdrowiu dzieci w epoce technologii cyfrowych

Wpływu technologii cyfrowej na dzieci nie należy ignorować, ale można go wykorzystać dla rozwoju dziecka

O zdrowiu dzieci w epoce technologii cyfrowych

Doprawdy, informatyzacja życia stała się znakiem naszych czasów. Możemy śmiało stwierdzić, że nasz świat tak naprawdę jest teraz światem cyfrowym. Z pewnością media cyfrowe mają liczne zalety, z powodu których trudno dziś z nich zrezygnować. Dzisiaj też psychologowie są zgodni co do ogromnego wpływu, jaki mają one na dzieci. Czy to się nam podoba, czy nie, ale współczesne technologie zupełnie zmieniają nasze ustalone pojęcie o otaczającym nas świecie.

Podczas gdy rodzice spierają się o to, jak elektroniczne gadżety wpływają na socjalne, emocjonalne i fizyczne sfery dzieci, same dzieci nie mogą już wyobrazić sobie życia bez tych urządzeń. Psychologowie z kolei zastanawiają się, jak tak totalne pasjonowanie się elektronicznymi gadżetami wykorzystać dla dobra dzieci i ich rozwoju.

Większość badaczy jest zdania, że korzystanie ze smartfonów przez dzieci ma zarówno zalety, jak i wady, a jednocześnie spiera się o to, jak cyfrowe technologie mogą zmienić życie przyszłych pokoleń. Wobec czego naukowcy wyszczególniają kilka sposobów na zachowanie zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci w erze cyfrowej. Rozpatrzmy je bardziej szczegółowo.

1. Ograniczajcie czas korzystania z telefonu komórkowego przez dziecko

Jeśli rodzice zarządzają czasem, w którym dziecko korzysta z telefonu komórkowego, pomagają mu w ten sposób znaleźć dla siebie inne zdrowsze zajęcia. Takim sposobem dzieci osiągają równowagę między wykorzystaniem technologii a rzeczywistymi relacjami z innymi ludźmi.

2. Zachęcajcie dziecko do aktywności fizycznej

Zbyt duża ilość czasu spędzonego przez dziecko przed ekranem komputera lub laptopa prowadzi do braku aktywności fizycznej, nadwagi i innych negatywnych skutków. W związku z tym zadaniem rodziców jest zachęcanie dziecka do uprawiania sportu lub przynajmniej do ćwiczeń gimnastycznych.

3. Zwracajcie uwagę na stan psychiczny dziecka

Psychologowie zauważają bezpośredni związek między popularnością sieci społecznościowych i komórkowych technologii a rosnącym wskaźnikiem rozwoju depresji, fobii oraz prób samobójczych wśród dzieci. Rodzice, którzy znają objawy zaburzeń psychicznych oraz urazy dziecka z dzieciństwa, mogą szybciej zareagować w razie potrzeby.

4. Nauczcie dziecko radzić sobie ze stresem

Największe problemy wynikają nie tyle z samych technologii, ile z faktu, że wywierają one dużą presję na dzieci i bardzo przyspieszają tempo ich życia. Korzystanie z sieci społecznościowych prowadzi do tego, że dzieci mają zawsze dostęp do komunikacji z rówieśnikami i porównują siebie z innymi. Kiedy rodzice nauczą dziecko technik medytacji i innych sposobów zmniejszania stresu, mogą skutecznie poprawić jego zdrowie i ogólny dobrobyt psychiczny.

5. Motywujcie dziecko do częstych realnych relacji z kolegami

Może wydawać się, że sieci społecznościowe poszerzają możliwości komunikowania się i przyjaznych relacji dziecka z rówieśnikami. Psychologowie jednak twierdzą, że wśród współczesnych dzieci i młodzieży rośnie poczucie osamotnienia. Rodzice powinni o tym pamiętać i w jak największym stopniu zachęcać dziecko do udziału w różnych imprezach, które zapewnią mu realne współdziałanie z rówieśnikami.

6. Poznajcie zasoby online dotyczące zdrowia

Obecnie w Internecie dostępnych jest wiele informacji na temat zdrowia psychicznego oraz fizycznego dzieci. Dzięki tym zasobom, możecie wykryć objawy lękowe czy depresję u dziecka, a także dowiedzieć się, jak zapobiec takim zaburzeniom.

7. Korzystajcie z aplikacji na smartfony

Istnieją aplikacje na smartfony, które pomagają rodzicom i dzieciom stosować zdrowy tryb życia. Dzieci mogą wymieniać te aplikacje między sobą, stawiać sobie coraz trudniejsze zadania itp.

8. Ustalcie zasady zachowania przed snem

Badania wykazują coraz więcej dowodów na to, że korzystanie z telefonów komórkowych w sypialni skraca czas snu. Jednak dostateczna ilość snu jest dzieciom koniecznie potrzebna. Z tego względu ustalcie zasady dla dziecka jak również i dla całej rodziny: na przykład, że zostawiacie przed snem telefony komórkowe w określonym miejscu poza sypialnią.

9. Nauczcie dziecko odrywać uwagę od komórki by zachować bezpieczeństwo

Kiedy ktoś korzysta z telefonu komórkowego, odwraca to jego uwagę od otoczenia. Na przykład, jeśli nastolatek używa telefonu podczas poruszania się pojazdem, znacznie zwiększa to ryzyko wypadku. To samo dotyczy dziecka, które przechodzi przez ulicę, rozmawiając w tym czasie przez telefon. Rodzice powinni zaszczepić dzieciom świadomość, że ich zdrowie oraz bezpieczeństwo jest ważniejsze niż jakakolwiek rozmowa telefoniczna.

10. Wyjaśnijcie dziecku, że wykorzystanie technologii cyfrowej nie zawsze oznacza wyższą wydajność

Badania wykazują, że postępy w technologii cyfrowej nie zawsze prowadzą do wzrostu wydajności. Co więcej, w większości krajów wraz z pojawieniem się smartfonów wydajność pracy spadła. Smartfony mogą w pewnym stopniu uprościć nam życie, ale nie sprawiają, że jesteśmy bardziej skuteczni. Wydajność i sukcesy dziecka zależą od jego zdolności do osiągania wyników, ale też od kontaktu zwrotnego i wsparcia rodziców.

11. Wyjaśnijcie dziecku zasady korzystania z Internetu

W miarę dorastania dziecka należy omówić z nim następujące sprawy: jakie osobiste informacje mogą być udostępniane w Internecie, a jakie – nie; jakie komunikowanie się w Internecie jest dopuszczalne, a jakie – nie; jak się dyskutuje o ważnych tematach w sieciach społecznościowych. Dziecko powinno wiedzieć, że ma zadbać o własne bezpieczeństwo podczas relacji w Internecie.

12. Rozwijajcie w dziecku cechy ludzkie

Wraz z rozwojem technologii cyfrowej słabnie doświadczenie dziecka w realnych relacjach z rówieśnikami. Dajcie dziecku możliwość zabawy, uprawiania twórczości, zaszczepcie ciekawość realnego otaczającego świata. I pamiętajcie, by koniecznie nauczyć je szacunku dla ludzi.

Gość
Oceń publikację