Oceń publikację

Wskaźniki rozwoju 9-miesięcznego dziecka

Wskaźniki rozwoju emocjonalnego, fizycznego, poznawczego i społecznego dziewięciomiesięcznego dziecka

Wskaźniki rozwoju 9-miesięcznego dziecka

Tak więc dziecko ma 9 miesięcy. Kolejny miesiąc zawsze przynosi kolejne możliwości. 9 miesięcy – to wiek, w którym dziecko potrafi nie tylko sprawnie raczkować, ale już próbuje wstawać na nogach, trzymając się mebli. W tym wieku maluch już rozumie znaczenie niektórych słów, niekiedy potrafi powiedzieć „mama”, „tata”. Wciąż nie mówi, chociaż ma biernie opanowaną sporą liczbę słów, rozumie już znacznie więcej niż potrafi wypowiedzieć. Dziewięciomiesięczne dziecko demonstruje coraz to nowe osiągnięcia. To świetnie!

Spójrzmy więc na jego podstawowe fizyczne, poznawcze, emocjonalne i społeczne wskaźniki.

Osiągnięte wskaźniki rozwoju

Pojawiające się wskaźniki rozwoju

Dziecko sprytnie czołga się na krótkie odległości, potem siada

Siedzi pewnie bez podparcia. Dość sprawnie czołga się na spore odległości

Malec potrafi niedługo stanąć na nogach, trzymając się mebli

Stawia swoje pierwsze kroki, trzymając się mebli w domu i tym sposobem zmienia swoje położenie

Dziecko wymawia słowa „mama” oraz „tata”

Potrafi wypowiedzieć kilka jednosylabowych słów

Już wyraźnie rozumie znaczenie słowa „nie”

Rozumie znaczenie słów takich jak „daj”, „chodź tutaj”, ” „tak”, „nie”

Maluszek powtarza gesty za rodzicami

Ma opanowany już szeroki wachlarz gestów. Lubi naśladować otaczające go osoby. Ma ruchliwy wyraz twarzy

Oczy dziecka są w stanie dostrzec głębię przestrzeni i perspektywę odległości

Postrzeganie głębi przestrzeni przez dziecko poprawia się każdego dnia. Dziecko widzi przedmiot z dużej odległości.

Maluch wyrzuca rzeczy (z łóżeczka lub szafki), zaciekawiony obserwuje jak spadają

Już może podać przedmiot (lub zabawkę), jeśli zostanie o to poproszony

Dziecko ma stałe ulubione zabawki

Okazuje przyjaźń dla poszczególnych osób

Potrafi zręcznie przekładać przedmiot z rączki do rączki

Nawet może już włożyć przedmiot do pudełka

Maluszek jest niespokojny w obecności nieznajomych

Zachowuje dystans wobec obcych. Dziecko jest nieśmiałe (lub nerwowe) w obecności nieznajomych osób

 

Wskaźniki rozwoju dziewięciomiesięcznego dziecka.

Dziewięciomiesięczne dziecko rozwija się w trzech podstawowych obszarach: fizycznym, poznawczym i społecznym. W każdym z tych obszarów dziecko rozwija określone umiejętności.

Rozwój sfery poznawczej.

Wskaźniki te dotyczą głównie analitycznego myślenia dziecka, a także zdolności umysłowych.

1. Dziecko naśladuje bliskie mu osoby. Naśladuje nie tylko miny, ale także ruchy ciała. Potrafi kopiować miny, ruchy oraz gesty osób ze swojego otoczenia. Kopiowanie, a nawet powtarzanie gestu lub dźwięku niewątpliwie wymaga pewnych zdolności poznawczych. Dziewięciomiesięczne dziecko posiada już te zdolności i z powodzeniem je wykorzystuje.

2. Maluch potrafi wypowiedzieć nie tylko dźwięki, ale także szereg sylab. Ponadto wypowiada on niektóre słowa samodzielnie, z własnej woli. Potrafi też połączyć niektóre słowa z konkretnymi czynnościami.

3. Dziecko rozumie znaczenie słowa „nie”. Zdaje ono sobie sprawę, że jest to zakaz, ale nie zawsze go przestrzega.

4. Maluszek rozumie znaczenie niektórych gestów i stosuje je w praktyce. Na przykład wskazuje rączką na wybrany przedmiot. Potrafi również machać rączką na pożegnanie, robiąc „pa-pa”.

5. Dziewięciomiesięczne dziecko uwielbia bawić się w chowanego lub w chowanie i szukanie zabawek. W tym okresie pamięć dziecka intensywnie się rozwija. Dlatego dziecko jest tak rozbawione zabawami w poszukiwaniu przedmiotów lub zabawek. Zazwyczaj dziecko zawsze dokładnie wie, gdzie rodzic schował zabawkę. Jest już ono wystarczająco rozwinięte umysłowo, aby zrozumieć, że ukryte zabawki nie znikają, ale leżą w ustronnym miejscu. To rozumienie w psychologii dziecka nazywa się stałością obiektu. Zabawa z dzieckiem w chowanie zabawek pomaga mu w rozumieniu związków przyczynowo-skutkowych.

Rozwój fizyczny dziewięciomiesięcznego dziecka.

Rozwój fizyczny obejmuje wskaźniki związane z rozwojem zdolności motorycznych (rozwój motoryki dużej i małej).

6. Dziecko sprawnie raczkuje. To teraz jego ulubiony sposób na przemieszczanie się. Jest to duży postęp! Nic się przed nim nie ukryje. Więc dobrze jest założyć blokady na wszystkie szuflady i szafki, przebywające w zasięgu dziecka.

7. Maluszek samodzielnie siada. Może tak pewnie siedzieć przez jakiś czas, bardzo stabilnie, z prostymi pleckami. Z czasem mięśnie dolnej części pleców dziecka staną się jeszcze mocniejsze, a wtedy maluszek będzie mógł przez dłuższy czas siedzieć w tej pozycji, jednocześnie dobrze się bawiąc.

8. Dziecko może przez chwilę stać na nogach, opierając się o meble. W tym okresie wzmacniają się mięśnie jego nóg, co pomaga mu w utrzymaniu masy ciała.

9. Maluch ma coraz sprawniejszą koordynację wzrokowo-ruchową. Potrafi zbierać bardzo drobne przedmioty (a nawet najmniejsze okruszki) z podłogi. Chwyta je palcem wskazującym a kciukiem. Bardzo często wkłada swoje znaleziska do buzi. W ten sam sposób dziecko może wkładać do ust drobne kawałki jedzenia.

10. Maluszek rozwija tzw. odruch spadochronowy. Będąc w pozycji wyprostowanej, wyciąga ramiona przed siebie i wykonuje ostry ruch do przodu. W ten sposób zabezpiecza on się przed upadkiem.

11. Dziecko jest coraz sprawniejsze pod wieloma kątami. Z zaciekawieniem obraca w palcach przedmioty oraz zabawki. Umie wkładać je i wyjmować z pojemników lub pudełek. Potrafi ono nie tylko zręcznie przekładać przedmiot z rączki do rączki, ale także rzucać przedmiotami na odległość.

12. Maluszek coraz częściej posługuje się wzrokiem. W wieku dziewięciu miesięcy mięśnie oczu dziecka stają się znacznie silniejsze. Pozwala to jemu śledzić poruszające się przedmioty. Może ono również wskazać przedmiot, który spadł na podłogę. W tym okresie dziecko ma również dobrze rozwiniętą głębię postrzegania przestrzeni. Dzięki temu jest ono w stanie lepiej ocenić odległość między przedmiotami.

13. Dziewięciomiesięczne dziecko przesypia łącznie 14 godzin dziennie. W ciągu dnia przesypia mniej godzin, ale rekompensuje to dłuższym snem w nocy.

Wskaźniki rozwoju społecznego i emocjonalnego dziecka.

W wieku dziewięciu miesięcy dziecko rozwija zdolności emocjonalne i społeczne, a także kształtuje wzorce zachowania.

14. Dziecko jest bardzo przywiązane do rodzica. Nie lubi rozstawać się ani z mamą, ani z tatą. Może się denerwować albo wybuchnąć płaczem, gdy rodzic opuszcza pokój. Dziecko lubi być głaskane i przytulane. Może też całkiem świadomie się uśmiechać.

15. Maluszek denerwuje się przy obcych. Wobec osób nieznanych może wykazywać nieśmiałość oraz lęk. Najczęściej w stosunku do obcych zachowuje dystans. W obecności nieznajomych dziecko mocno trzyma się rodzica, a nawet wyzywająco się odwraca od nieznajomej mu osoby. Ta reakcja nazywa się lękiem przed separacją.

16. Dziecko zaczyna preferować zabawki. Może ono nieustannie bawić się tą samą zabawką. W tym okresie dziecko wykazuje najwięcej preferencji w stosunku do określonych przedmiotów.

17. Dziecko najlepiej się czuje w otoczeniu bliskich mu osób. Przede wszystkim oczywiście woli towarzystwo mamy i taty. Dziecko czuje się z nimi bezpieczne.

Większość dzieci osiąga powyższe wskaźniki po osiągnięciu dziewięciu miesięcy. Należy jednak pamiętać, że każde dziecko ma swoje tempo rozwoju, dlatego może ono osiągnąć pewne wskaźniki nieco wcześniej lub trochę później. W celu ustalenia obecności opóźnienia rozwojowego u dziecka istnieją pewne oznaki, na które rodzice powinni zawsze pilnie uważać.

Co cię może niepokoić?

Jeśli przynajmniej w jednej z powyższych sfer rozwojowych dziecka dojdzie do naruszenia, będzie to oznaczało niewydolność całego jego układu rozwojowego. Jeśli rodzic dostrzega nieprawidłowości, które mogą wskazywać na opóźniony rozwój, powinien zgłosić się do lekarza rodzinnego.

1. Dziecko nie pełza i nie potrafi samodzielnie siadać. Umiejętność samodzielnego siedzenia i raczkowania we własnym tempie to kluczowe wskaźniki prawidłowego rozwoju dziewięciomiesięcznego dziecka. Jeśli ono nie rozwija tych umiejętności w wieku dziewięciu miesięcy, wyraźnie wskazuje to na opóźnienie w rozwoju. Rodzice powinni natychmiast zwrócić się o pomoc do pediatry.

2. Dziecko nie tylko nie jest w stanie samodzielnie stać na nogach, ale nie potrafi tego zrobić nawet z podparciem. W wieku dziewięciu miesięcy zdrowe dziecko jest w stanie utrzymać ciężar ciała i samodzielnie stanąć na nogach (lub częściowo z podparciem). Jeśli ono nie może stać na nogach z podparciem lub staje na palcach, jest to oznaka opóźnienia rozwojowego.

3. Maluch w ogóle nie wypowiada żadnych dźwięków ani sylab. Wskazuje to na zaburzenia w komunikacji językowej. Wówczas u niego występują bardzo znikome interakcje z innymi osobami, w tym również z rodzicami.

4. Dziecko nie jest w stanie rozpoznać twarzy zarówno rodziców, jak i bliskich. Jeśli ono nie reaguje w żaden sposób na znajome twarze (ani werbalnie, ani spojrzeniem), zachowuje się apatycznie i bezwładnie, oznacza to opóźnienie w rozwoju.

5. Maluszek nie jest w stanie trzymać w rączkach przedmiotów (zabawek) – wypadają mu z rąk. Nie potrafi on również używać dwóch paluszków do podnoszenia drobnych przedmiotów z podłogi. Jest to niewątpliwie oznaka opóźnienia rozwojowego.

Nadmiernie napięte lub wręcz przeciwnie, zbyt rozluźnione mięśnie nóg i ramion dziecka mogą wskazywać na opóźnienie w rozwoju. Ograniczony ruch jego mięśni lub brak koordynacji między szyją a głową mogą również wskazywać na opóźnienie w rozwoju. Prawidłowa diagnoza i wczesna interwencja może mieć ogromny wpływ na rezultat leczenia.

Jak wspierać zdrowy rozwój dziecka: 5 rad.

1. Przez cały czas dużo mów do dziecka. Baw się z maluchem. Zabawa dla niego to najlepszy sposób na wzmocnienie mięśni i rozwój zdolności motorycznych. W trakcie gry wydawaj dziecku proste polecenia, na przykład „daj mamusi piłkę” lub „rzuć piłkę tutaj”. Tego rodzaju wspólne zabawy rozwijają zdolności fizyczne i poznawcze dziewięciomiesięcznego malucha, a także przyczyniają się do jego rozwoju ogólnego.

2. Dużo czytaj dziecku. Czytaj mu bajki, opowieści, rymowanki, nawet jeśli wydaje ci się, że ono nic nie rozumie. Czytając dziecku książeczkę nazywaj przy okazji wszystko, co widzicie na obrazkach. Pokazuj dziecku obrazki i wypowiadaj ich nazwy. Oglądanie przez dziecko kolorowych obrazków przyczynia się do rozwoju u niego wzroku.

Zapewnij dziecku różnorodność otoczenia. Zabierz je na spacer do parku, do lasu czy też do zoo. Wszystko tam obfituje w jaskrawe kolory kwiatów i zieleni. To również pozytywnie wpłynie na rozwój wzroku dziecka.

3. Ucz dziecko, jak nazywają się różne przedmioty. Wzmacniaj u niego zdolność łączenia nazw przedmiotów z lokalizowaniem ich za pomocą wzroku. Dziecko, które na co dzień słyszy wielokrotnie powtarzane nazwy określonych przedmiotów, potrafi łączyć ze sobą nazwę i przedmiot. W tym wieku ono nie będzie jeszcze w stanie wymówić nazwy przedmiotu, ale zapamięta słowo i spróbuje je powtórzyć.

4. Zachęcaj dziecko do samodzielnego jedzenia. Koordynacja oko-ręka pozwala mu na samodzielne jedzenie. Ono już potrafi gryźć. Stopniowo proces gryzienia będzie się nasilał. Aby rozwinąć zdolności motoryczne, podawaj dziecku drobno posiekane kawałki warzyw lub owoców do jedzenia. Jednak nie należy mu pozwalać połykać zbyt duże kawałki, ponieważ one mogą utknąć w drogach oddechowych i dziecko może się udławić.

5. Maluszek musi spędzać sporo czasu w rodzinnym gronie. Byłoby miło przedstawić dziecko wszystkim krewnym, nazywając je po imieniu. Dziecko może nie zapamiętać wszystkich krewnych z rzędu, ale informacja z pewnością zostanie zdeponowana mu w podświadomości.

Jeśli dziecko jest zdrowe, z łatwością osiągnie niezbędne wskaźniki rozwoju. Jeśli jednak zauważysz najmniejsze odchylenia w rozwoju dziecka, natychmiast skontaktuj się z pediatrą w celu uzyskania pomocy. Im szybciej odkryjesz opóźnienie rozwojowe, tym łatwiej będzie je naprawić.

Gość
Oceń publikację