Oceń publikację

Wskaźniki rozwoju dwumiesięcznego dziecka

Wskaźniki rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego, które dziecko powinno osiągnąć w wieku dwóch miesięcy

Wskaźniki rozwoju dwumiesięcznego dziecka

Od chwili przyjścia na świat dziecko przeszło już dość długą drogę. W dwa miesiące zwraca już uwagę na twarze znajdujące się w pobliżu, odwraca główkę w kierunku źródła dźwięku, energicznie wymachuje rączkami i nóżkami, uśmiecha się do znajomych twarzy.

W jego rozwoju fizycznym też widać duże postępy. Ale na tym nie kończą się osiągnięcia dziecka w tym wieku. Rozważmy bardziej szczegółowo wskaźniki jego rozwoju.

Lista wskaźników rozwoju dwumiesięcznego dziecka

Osiągnięte wskaźniki

Pojawiające się wskaźniki

Leżąc na brzuszku unosi główkę pod kątem 45 stopni

Może unieść główkę pod kątem 90 stopni leżąc na brzuszku

Trzyma główkę pionowo, gdy siedzi podtrzymywane przez rodzica

Może unieść główkę i patrzeć w górę, gdy siedzi podtrzymywane przez rodzica

Częściowo utrzymuje ciężar ciała za pomocą łokci

Może cały ciężar ciała przenieść na łokcie i przedramiona

Śledzi wzrokiem poruszające się obiekty w niewielkim zakresie

Śledzi wzrokiem obiekty poruszające się w zakresie 180 stopni

Poszukuje źródła dźwięku odwracając główkę w jego kierunku

Może zwrócić się w kierunku źródła dźwięku całym ciałem

Rozpoznaje twarze

Z łatwością rozpoznaje twarze, przedmioty i głosy

Głuży i grucha

Wydaje dużo różnych dźwięków, próbuje naśladować głosy i intonacje

Dziecko uśmiecha się na widok znajomych twarzy

Może uśmiechać się spontanicznie nawet do nieznajomych

Zaczyna się wiercić, gdy mu się nudzi

Macha kończynami w bardziej konkretnych sytuacjach

 

Wskaźniki rozwoju dwumiesięcznego dziecka

W wieku dwóch miesięcy dziecko rozwija się w trzech głównych obszarach: poznawczym, społecznym i emocjonalnym. W każdym z wymienionych obszarów osiąga określone wskaźniki.

Wskaźniki rozwoju poznawczego

W wieku dwóch miesięcy rozwija się mózg, funkcje poznawcze i zdolności.

 • Dziecko zwraca uwagę na twarze. Minął już czas, kiedy patrzyło jakby na wylot przez ludzi pochylających się nad nim. Maluszek uważnie przygląda się twarzom i utrzymuje stały kontakt wzrokowy, szczególnie z rodzicami. Stopniowo zaczyna rozpoznawać twarze.
 • Potrafi zlokalizować źródło dźwięku: taką możliwość daje mu lepsza koordynacja słuchu i funkcji mózgu. Maluszek odwraca głowę by odnaleźć źródło dźwięku – grzechotkę czy mówiącą osobę. Rozwinięcie tego wskaźnika łatwo sprawdzić: pstryknij palcami albo klaśnij w dłonie po obu stronach dziecka i zobacz, czy odwraca głowę w tę stronę.
 • Dziecko płacze różnorodnymi tonami – inaczej, gdy jest głodne, inaczej, gdy domaga się zmiany pieluch itd. Rozwój pozwala mu już używać różnych intonacji do wyrażania różnych uczuć.
 • Dziecko rozpoznaje osoby na odległość. Pamięć i zapamiętywanie rozwijają się skokowo i dziecko w tym wieku potrafi już rozpoznawać znajome twarze nawet z daleka.

Wskaźniki rozwoju fizycznego dziecka

O ogólnym rozwoju fizycznym i rozwoju mięśni dziecka świadczą następujące wskaźniki:

 • Dziecko trzyma główkę równo, gdy siedzi podtrzymywane przez rodzica. Już mu się główka nie zapada do tyłu. Ważnym wskaźnikiem rozwoju fizycznego w tym wieku jest to, że mięśnie karku stają się na tyle mocne, że są w stanie utrzymać główkę siedzącego dziecka.
 • Leżąc na brzuchu dziecko podnosi głowę pod kątem 45 stopni. Rozwinięte mięśnie karku pozwalają mu pokonać siłę grawitacji, gdy mama położy je na brzuszku.
 • Leżąc na brzuchu jest w stanie unieść górną część ciała, opierając się na łokciach i przedramionach. Dzieje się to dzięki rozwiniętym mięśniom barków i stawom.
 • Śledzi wzrokiem poruszające się przedmioty. Weź dowolny przedmiot i poruszaj nim na boki przed dzieckiem, a skupi ono wzrok na tym przedmiocie. Dwumiesięczne dziecko może równie łatwo śledzić wzrokiem przedmioty poruszające się po łuku. Ruchy jego oczu i szyi są skoordynowane, główkę trzyma równo, a przedmioty śledzi tylko oczami.
 • Już dość dobrze kontroluje mięśnie nóg i ramion. W tym wieku wykonuje już bardziej płynne ruchy. Wynika to ze znacznej poprawy umiejętności motorycznych, co pomaga mu kontrolować ruchy mięśni.
 • Pod koniec drugiego miesiąca życia wraz z rozwojem kontroli mięśni zanikają niektóre jego wrodzone odruchy. Na przykład, w tym wieku zanika odruch chwytania, więc piąstka maluszka jest teraz przeważnie otwarta. Ten odruch nie ma praktycznego zastosowania i całkiem zanika w wieku około sześciu miesięcy.
 • Rozwija się jego koordynacja wzrokowa. Dziecko zwraca uwagę na rysy twarzy i zaczyna rozróżniać kolory. Poprawia się koordynacja mięśni obu oczu i dziecko zaczyna śledzić wzrokiem obiekty wolno poruszające się w niedużej odległości.
 • Słyszy głosy i wysokie dźwięki. Lubi słuchać głosów rodziców i zawsze odwraca głowę w kierunku źródła głosu. Żywo reaguje na wysokie dźwięki, takie jak muzyka czy śpiew. To wskazuje, że od chwili przyjścia na świat znacznie rozwinęły się jego zdolności słuchowe.

Wskaźniki rozwoju społecznego i emocjonalnego

Oto wskaźniki, które określają umiejętności społeczne oraz postępy w rozwoju jego obszaru emocjonalnego.

 • Dziecko świadomie uśmiecha się nie tylko do rodziców, ale także do wszystkich dokoła. Właśnie uśmiech jest najważniejszym wskaźnikiem społecznym w wieku niemowlęcym. Po raz pierwszy pojawia się on w wieku dwóch miesięcy. Na uśmiech rodziców dziecko odpowiada teraz uśmiechem, gruchaniem czy też innymi dźwiękami.
 • Odpowiada na pytania przeróżnymi dźwiękami. Gdy się z nim rozmawia, zaczyna wydawać dźwięki, jakby starając się odpowiedzieć. Dźwięki te są niespójne i pozbawione sensu, ale zakładają podstawy dla treściwych rozmów w dalszym życiu.
 • Może się szybko uspokoić. W czasie ataków płaczu stara się uspokoić samo siebie – unosi rączki do ust i zaczyna ssać duży palec. Staje się to jego przyzwyczajeniem i pomaga mu szybko się uspokoić.
 • Mruczy i wierci się, gdy zaczyna mu się nudzić. Po raz pierwszy wykazuje taką emocjonalną reakcję, gdy przestaje się interesować jakimś zajęciem czy zabawką, którą podsuwają mu rodzice. Wiercenie się to ważny wskaźnik zachowania dziecka w wieku dwóch miesięcy.

Warto pamiętać, że każde dziecko rozwija się w indywidualnym tempie. Któreś może potrzebować więcej czasu, aby osiągnąć określony wskaźnik rozwoju. Rodzice zwykle porównują swoje dziecko z innymi dziećmi. To normalne, nie należy jednak zapominać, że w trakcie rozwoju dzieci nie są do siebie podobne i nie warto porównywać ich osiągnięć. Rodzice powinni zacząć martwić się tylko w wypadku, gdy opóźnienie w osiągnięciu któregoś wskaźnika wynosi kilka miesięcy. Niewielkie opóźnienie jest normalne, jeśli jednak trwa dłużej niż sześć miesięcy, to warto już skonsultować się z pediatrą.

Co w rozwoju dziecka może budzić niepokój?

Pediatrzy radzą zasięgnąć porady lekarza, jeżeli dwumiesięczne dziecko ma następujące objawy:

 • nie może podnieść główki, gdy unosi się na rączkach leżąc na brzuszku;
 • nie może utrzymać główki, gdy siedzi podtrzymywane przez rodzica;
 • nie unosi rączek do ust;
 • nie śledzi wzrokiem poruszających się przedmiotów w polu jego widzenia;
 • nigdy nie uśmiecha się i nie głuży;
 • nie odwraca główki w kierunku źródła dźwięku, nie szuka go oczami.

Gdy rodzice stwierdzą u dziecka jeden z powyższych objawów, powinni skontaktować się z pediatrą. Nie należy też zapominać o regularnych kontrolach. Jeżeli odchylenia od normy zostaną zdiagnozowane w porę, łatwiej będzie je usunąć. Tym sposobem dajecie dziecku szansę na to, by wyrosło na zdrowe.

Jak rodzice mogą pomóc w rozwoju dwumiesięcznemu dziecku

Rozważmy kilka wskazówek na ten temat:

 • Codziennie regularnie kładźcie dziecko na brzuszku. Pozycja ta wzmacnia mięśnie ramion, karku i tułowia. Pediatrzy twierdzą, że jest to idealny sposób na przyśpieszenie rozwoju fizycznego dwumiesięcznego dziecka. Dziecko powinno poleżeć na brzuszku przynajmniej trzy razy dziennie po pięć minut.
 • Bawcie się z nim w zabawy, które stymulują jego uczucia. Pokazujcie maluszkowi kolorowe zabawki, przesuwajcie je, by wodził za nimi wzrokiem. Zachęcajcie je do poszukiwania źródła dźwięku czy zwracania uwagi na osoby w pewnej odległości. Noście je po pokoju pokazując mu coraz to inne widoki. Podobne zabawy zakładają, że dziecko będzie aktywnie uruchamiało swoje zmysły, co sprzyja jego rozwojowi. Codziennie poświęcajcie czas na takie zabawy.
 • Zapewnijcie też dziecku niezbędne współdziałanie społeczne. W wieku dwóch miesięcy dziecko rozwija pierwsze umiejętności społeczne. Współdziałania z członkami rodziny pomagają mu zapamiętywać i rozpoznawać twarze.

Właściwie dobrane zajęcia z dzieckiem pomogą mu rozwijać się prawidłowo i w naturalnym tempie. Nie należy nadmiernie skupiać się na śledzeniu osiągania przez nie coraz to nowych wskaźników rozwoju. Pozwólcie mu po prostu odkrywać otaczający świat. Jeśli jednak macie pewne przeczucia, że coś dzieje się nieprawidłowo, należy zasięgnąć rady pediatry.

Gość
Oceń publikację