Oceń publikację

8 sposobów, którymi matki mogą wpłynąć na rozwój dziecka

Jak przyczynić się do społecznego i emocjonalnego rozwoju dziecka: wskazówki dla matek

8 sposobów, którymi matki mogą wpłynąć na rozwój dziecka

Jeżeli niedawno zostałaś mamą (lub właśnie się do tego przygotowujesz) to pewnie zastanawiasz się, jak pomóc swojemu dziecku w jego rozwoju? Matka ma decydujący wpływ na całe życie dziecka, w niektórych sprawach świadomie, w niektórych – nie. Rozpatrzmy dokładniej 8 najważniejszych ról, które odgrywa mama w życiu każdego dziecka.

1. Mama okazuje dziecku pierwszy w jego życiu przykład przywiązania

W pierwszych miesiącach życia dziecka matka staje się łącznikiem pomiędzy nim a światem zewnętrznym. Okazuje mu miłość i przywiązanie, nawiązuje z nim więź emocjonalną. Dziecko po raz pierwszy poznaje, że jest w stanie odczuwać pewne emocje okazując je w odpowiedzi na jej zachowanie.

Współdziałanie matki i dziecka w pierwszych miesiącach i latach jego życia ma decydujący wpływ na jego rozwój i kondycję. Od tego zależą jego zachowania społeczne i sposób okazywania emocji w przyszłości.

To, jak opiekujesz się dzieckiem i jak reagujesz na jego potrzeby, uczy je rozumienia własnych emocjonalnych potrzeb oraz potrzeb innych ludzi.

Rada: zwracaj uwagę na wszystkie potrzeby dziecka, bez względu na to, że wydają Ci się niezbyt ważne.

2. Mama uczy zaufania i bezpieczeństwa

Dziecko uczy się od matki dwóch bardzo ważnych umiejętności: zaufania i zapewniania sobie bezpieczeństwa emocjonalnego. Matka powinna nauczyć je, że samo ma ufać i nie zawodzić zaufania innych osób. Jeżeli dziecko może Ci ufać, nabierze pewności siebie i poczuje się bezpieczne emocjonalnie.

Bądź blisko, kiedy dziecko Cię potrzebuje. Wspieraj je i zachęcaj do tego, by stawało się coraz lepsze. Wsparcie rodziców okaże dziecku, że jest kochane bezwarunkowo i doceniane. Wtedy poczuje się jeszcze bardziej chronione.

Rada: bądź uczciwa wobec dziecka i naucz je zawsze mówić prawdę. Codziennie zapewniaj je o Twojej bezwarunkowej miłości i wsparciu. Zrób wszystko, co tylko się da, żeby czuło się bezpieczne.

3. Mama uczy okazywania wrażliwości

To właśnie matka może nauczyć swoje dziecko współczucia dla innych i rozumienia ich.

Są chwile, gdy będąc matką czujesz, że przestajesz panować nad sytuacją. Wtedy łatwo stracić opanowanie i poddać się emocjom, ale weź się w garść. Popatrz na wydarzenia z punktu widzenia dziecka, wczuj się w jego uczucia.

Dziecko właśnie w takich chwilach uczy się od Ciebie wrażliwości na potrzeby i myśli innych osób.

Ty możesz mieć swoje zdanie na temat danej sytuacji, a dziecko może mieć inne. Postaraj się zrozumieć jego punkt widzenia. Jeżeli czujesz, że dziecko nie ma racji (bywa to naturalne, biorąc pod uwagę jego wiek), nie wszczynaj głośnych dyskusji. Po prostu spokojnie wyjaśnij mu, że można by też postąpić nieco inaczej.

Rada: nigdy nie traktuj zdania dziecka z wyższością. Postaraj się zrozumieć, dlaczego myśli właśnie tak. Porozmawiaj z nim o tym. Nie lekceważ jego inteligencji i prawa do wolnego wyboru.

4. Mama uczy dobroci i miłości

Zachowanie rodziców w stosunku do dziecka będzie miało wpływ na jego rozwój zarówno w czasie całego jego dzieciństwa, jak i zachowanie w życiu dorosłym.

Zawsze okazuj dziecku miłość i dobroć, nawet jeżeli jesteś spięta czy zagniewana. Twoja reakcja na jego potrzeby pokaże mu, jak ważne jest okazywanie miłości do innych osób. Jesteś dla niego pierwszym i najważniejszym wzorem do naśladowania.

Sposób, w jaki rozmawiasz z nim i z innymi, nauczy dziecko życzliwego stosunku do ludzi i zachowywania się w społeczeństwie.

Rada: okazuj miłość, życzliwość i równowagę w codziennych relacjach z dzieckiem.

5. Mama uczy, że rodzina to znaczy być razem

Bardzo szybko dziecko zaczyna rozumieć znaczenie i wagę rodziny. I jest w tym wielka zasługa matki. Jej relacje i współdziałanie ze wszystkimi członkami rodziny nauczą dziecko utrzymywania bliskich stosunków.

Zachęcaj dziecko do komunikowania się ze wszystkimi domownikami, wciągaj je w sprawy rodzinne: wspólne posiłki, spacery, wspólne oglądanie telewizji itp. Stwórz tradycję spędzania pewnego czasu razem całą rodziną.

Rada: zachęcaj dziecko do spędzania jak największej ilości czasu w kręgu rodziny. Przypilnuj udziału wszystkich w codziennych wspólnych kolacjach.

6. Mama uczy optymizmu

Tak, czasem życie bywa dość trudne. Ale to, jak radzisz sobie ze swoimi problemami, może nauczyć dziecko pożytku z pozytywnego patrzenia na sprawy.

Twój stosunek do problemów (i tych małych, i tych dużych), spokojna pewność siebie pokaże dziecku, że pozytywne nastawienie może pomóc pokonać wiele trudności. Prędzej czy później dziecko będzie zmuszone zmierzyć się z ciemnymi stronami życia, dlatego lepiej pomóc mu odpowiednio przygotować się do tego spotkania. Pokaż mu wzór zachowania w podobnych sytuacjach w przyszłym życiu.

Okazuj optymizm w życiu codziennym i ucz dziecko, że zawsze powinno myśleć pozytywnie. Zachęcaj je, by nie bało się popełniać błędów, analizowało je i nigdy się nie poddawało. W ten sposób nauczy się wyciągać wnioski i wygrywać.

Rada: każdego razu, gdy stajesz wobec takiego problemu, w który możesz wtajemniczyć swoje dziecko, opowiedz mu o nim i o tym, jak zamierzasz z niego wybrnąć.

7. Mama uczy pracowitości

Nikt nie potrafi nauczyć dziecka pracowitości tak, jak matka. Już sam wysiłek, który wkłada w jego rozwój i edukację, jest jej najlepszym przykładem.

Dziecko może uważać, że wytężona praca to jest to, po czym pod koniec dnia czujesz się zawsze tak zmęczona. Ale przypomnij mu, że praca sprawia też przyjemność i o tym, że pozwala ona zapewnić dobrobyt jemu i całej rodzinie. Naucz je pokonywania własnego lenistwa i odczuwania przyjemności z dobrze wykonywanej pracy.

Rada: od najmłodszych lat zachęcaj dziecko do wykonywania drobnych prac w domu.

8. Mama uczy, że dyscyplina jest ważna

W dzieciństwie ucząc się organizowania swojego czasu i przestrzeni wokół siebie dziecko czuje się najbardziej komfortowo, gdy przestrzega rozkładu dnia. Pokaż mu, że można wydajniej zarządzać czasem i lepiej radzić sobie z różnymi sprawami, gdy ma się określony harmonogram.

Naucz dziecko, że dyscyplina jest ważna, jak również upewnij się, że sama też jej przestrzegasz.

Rada: sporządźcie rozkład dnia razem z dzieckiem. Pokaż mu, że to może pomóc mu zrobić więcej pożytecznych rzeczy w krótszym czasie.

Mamy odgrywają niewątpliwie pierwszoplanową rolę w emocjonalnym i społecznym rozwoju dziecka. Drogie matki, upewnijcie się, że same też przestrzegacie tego, czego je uczycie. Bądźcie dla swojego dziecka niezachwianym autorytetem i dobrym przykładem do naśladowania.

Gość
Oceń publikację