Oceń publikację

Przewagi wczesnej nauki pływania

Wczesna nauka pływania pomaga dziecku w rozwijaniu ważnych umiejętności fizycznych i poznawczych

Przewagi wczesnej nauki pływania

Dziecko można nauczyć pływać w każdym wieku. Najlepiej jednak zacząć naukę pływania od najmłodszych lat, na przykład, już w pierwszym roku życia. Dzieci, które uczą się pływać przed ukończeniem 5 lat, mają znaczącą przewagę w rozwoju w porównaniu z dziećmi, które zaczęły pływać znacznie później. Zakrojone na szeroką skalę badanie australijskich naukowców wykazało, że u dzieci, które wcześnie uczono pływać, szybciej rozwijały się umiejętności fizyczne i poznawcze.

Umiejętności fizyczne i wzrokowo-motoryczne

Według wyników wymienionego badania, dzieci, które pływają, mają bardziej niż ich rówieśnicy rozwinięte umiejętności dużej i małej motoryki. Lepiej radzą sobie z równowagą ciała, a także zdolnością chwytania przedmiotów.

Okazało się również, że dzieci, które uczyły się pływać przed ukończeniem 5 lat, osiągały lepsze wyniki w takich zajęciach, jak kolorowanie rysunków, rysowanie linii, wycinanie z papieru itp.

Zdolności poznawcze

Kolejny interesujący związek między pływaniem a aktywnością umysłową: dzieci, które pływają, lepiej niż ich rówieśnicy mogą określać liczby, liczyć i rozwiązywać zadania arytmetyczne. Dzieci te mają również bardziej rozwinięte umiejętności językowe (czytanie i mówienie). Prócz tego, mogą lepiej określić, jakie przedmioty przedstawiono na rysunku.

Szczególnie imponujacy jest fakt, że dzieci, które pływają, wyprzedzają swoich rówieśników w umiejętności rozumienia i wykonywania instrukcji średnio o 20 miesięcy. Co więcej, takie dzieci lepiej niż ich rówieśnicy potrafią zapamiętać krótkie opowiadania.

Przyczyny przewagi w rozwoju

W czasie pływania uruchamia się więcej różnych grup mięśni niż podczas uprawiania innych rodzajów sportu. Opór wody pomaga dzieciom zwiększyć siłę mięśni. Przyczynia się to również do rozwoju mózgu. Mali pływacy uczą się też przestrzegać pewnych instrukcji i wykonywać złożone ruchy w wodzie.

Przyczyny społeczne

Logiczne jest założenie, że dzieci, które pływają, pochodzą zwykle z bardziej zamożnych rodzin niż ich rówieśnicy. Jednak naukowcy wzięli ten aspekt pod uwagę i podzielili dzieci biorące udział w badaniu na 4 grupy według kryterium społeczno-ekonomicznego. Zauważalny rozwój umiejętności fizycznych i poznawczych zaobserwowano u pływających dzieci we wszystkich czterech grupach, w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie pływali.

O badaniu

Wymienione badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z Griffith Institute for Educational Research, Brisbane, Australia. Od poprzednich badań w tym kierunku różni się większą skalą, ponieważ wzięło w nim udział ponad 7 000 dzieci uczących się pływania od najmłoldszych lat. Poprzednie badania również potwierdzały korzyści dla dzieci od wczesnej nauki pływania.

Wczesna nauka pływania z pewnością ma wiele zalet dla dzieci

Uczenie pływania dzieci do 5 roku życia zakłada zdrowe treningi o niezbyt dużym obciążeniu fizycznym. Wczesne przyswojenie umiejętności potrzebnych do pływania daje dziecku znaczne przewagi nad rówieśnikami w zakresie rozwoju fizycznego, jak również w zdolności opanowania materiału edukacyjnego zarówno w przedszkolu, jak i w szkole podstawowej.

Gość
Oceń publikację