Oceń publikację

Negatywny wpływ reklam na dziecko

Rodzice nie mogą uchronić dziecka przed reklamami, ale są w stanie nauczyć je krytycznego ich traktowania

Negatywny wpływ reklam na dziecko

W dzisiejszych czasach ludzie mają ogromny wybór różnych towarów i dlatego producenci konkurują między sobą o uwagę konsumentów i starają się proponować towary wyróżniające się na tle innych. Reklama to nic innego jak bardzo subtelna zachęta do nabycia jakiegoś produktu albo pokazanie go z jak najlepszej, atrakcyjnej strony. Firmy wkładają dużo pieniędzy w reklamę, więc nie można już jej nie zauważać. Przed wszechobecnymi reklamami nie da się już uchronić.

Pośród wszystkich negatywów dotyczących reklam, warto dodać też, że posiadają one również cechy pozytywne. Czasami reklama zawiera przydatne informacje o produktach, pomagając konsumentowi w dokonaniu wyboru. Ale razem z tym ma duży wpływ na dzieci, ich preferencje, a nawet charakter.

Jak reklamy wpływają na dziecko

Dzieci, zwłaszcza małe, nie rozumieją jeszcze istoty reklam, są więc bardzo podatne na ich perswazję. Reklamy mogą mieć zarówno użyteczny jak i negatywny wpływ na dziecko. W dużej mierze zależy to od ich treści, jakości i tego, w jaki sposób dany towar jest propagowany.

1. Pozytywny wpływ reklamy

 • reklama z pewnością może służyć jako źródło przydatnych informacji. Reklama może opowiadać o zaawansowanych technologiach i innowacjach, wzbogacając tym samym dziecko o nową wiedzę. Prócz tego, dzięki reklamie dziecko dowiaduje się, jakie nowe towary pojawiają się na rynku;
 • reklamy ekologicznych artykułów mogą sprzyjać rozwijaniu nawyków zdrowego żywienia;
 • reklama artykułów higieny może ukształtować w nim szereg pożytecznych przyzwyczajeń;
 • reklama może też mieć sens motywujący, zachęcając dziecko do sięgania po cele życiowe lub kierując jego myśli na wybór przyszłego zawodu. Czasem dzięki takim reklamom dziecko od wczesnych lat może już zacząć myśleć o tym, co by chciało osiągnąć w życiu;
 • reklama, w której dzieci pomagają rodzicom w pracach domowych, chronią przyrodę itp. może skłonić dziecko do podobnego postępowania;
 • reklama o pewnej treści może przyczynić się do rozwoju społecznego dziecka – kształtować w nim empatię, poczucie obowiązku publicznego itp.;
 • społeczna reklama jest w stanie zwrócić uwagę dziecka na ważne problemy społeczne i przyczynić się do tego, że ono też zechce brać udział w ich rozwiązywaniu;
 • reklama może zawierać ostrzeżenia (na przykład o szkodliwości picia alkoholu, palenia itp.). Pomaga to dziecku uświadomić sobie niebezpieczeństwo pewnych zjawisk i unikać ich w przyszłości.

2. Negatywny wpływ reklam

Chociaż reklama ma wiele zalet dla dzieci, jednak jej negatywny wpływ jest niestety znacznie silniejszy. Jakie niebezpieczeństwa dla dziecka zawiera reklama?

 • reklama wykorzystuje różne strategie mające na celu przekonanie do zakupu danego towaru. Dziecko poddane takiemu wpływowi może zacząć żądać od rodziców kupienia mu tych rzeczy, które widziało w reklamie. Często jest to źródłem konfliktów między dzieckiem, które prosi o kupienie czegoś bezsensownego, a rodzicem, który mu odmawia;
 • dziecko może źle interpretować zawarte w reklamie komunikaty, przyswajając ich negatywne aspekty, a nie pozytywne;
 • w reklamie rzadko, lecz jednak nadal wykorzystuje się manipulacje, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Takie manipulacje są prawnie zakazane, jednak często prawo jest po prostu ignorowane;
 • firmy używają natarczywych jaskrawych reklam, powołanych do zwiększenia sprzedaży. Pod ich wpływem dziecko nabywa skłonności do impulsywnych zakupów;
 • w reklamach towary i postacie ludzi są często przedstawiane w sposób przesadzony lub nieprawdopodobny. Dzieci zaś postrzegają je jako prawdziwe.
 • reklama zaszczepia dzieciom materialistyczne postrzeganie świata. Pod jej wpływem dzieci dochodzą do wniosku, że do komfortowego i szczęśliwego życia trzeba posiadać drogie rzeczy;
 • oglądając reklamy, dzieci mogą rozwinąć chęć posiadania rzeczy wyłącznie znanych i drogich firm, a niedrogie będą wywoływały ich niechęć nawet mimo swojej dobrej jakości;
 • reklama może przyczynić się do rozwinięcia u dziecka nawyków niezdrowego żywienia. Na przykład w reklamie artykułów spożywczych zwykle ukazują się ogromne porcje jedzenia. Również czasem natarczywie oferuje się fastfoody i inne niezdrowe artykuły spożywcze. Częste spożywanie takich produktów prowadzi do otyłości;
 • pod wpływem reklamy rodzice często wybierają dziecku zabawki, ubranka i inne, czasem niezupełnie potrzebne rzeczy;
 • reklamy są często przyczyną dziecięcej frustracji. Samoocena dziecka może się obniżyć przez to, że nie może mieć rzeczy, które widzi w reklamie. Zwłaszcza, jeżeli takie rzeczy posiadają już koledzy z klasy czy przyjaciele;
 • w reklamie często ukazywane jest czarujące i wspaniałe życie. Oglądając takie reklamy, dziecko może tracić kontakt z życiem realnym;
 • reklama często jest budowana na porównaniach. Czasem wyśmiewa ludzi, którzy nie używają reklamowanego produktu. To może doprowadzić do tego, że dziecko zacznie porównywać siebie z otoczeniem i będzie czuło się gorsze.
 • Czasem w reklamie ukazywane są przykłady złego zachowania – na przykład kłamstwo, oszukiwanie itp. Dziecko może dojść do wniosku, że takie zachowanie jest dopuszczalne. Reklama lansuje wzorce – dziecko naśladuje widziane osoby.

Jak uchronić dziecko: porady dla rodziców

Jeszcze kilka lat temu reklama produktów dla dzieci była skierowana głównie do rodziców, dziś jest skierowana bezpośrednio do dzieci. Dlatego rodzice powinni nauczyć je krytycznego stosunku do reklam, wyjaśniając, że w życiu ma znaczenie nie tylko materialna strona.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu reklamy należy przestrzegać następujących zaleceń:

1. Skracaj czas, który dziecko spędza przed komputerem i telewizorem. I nawet po tym obserwuj, jakie treści dziecko ogląda w Internecie.

2. Gdy dziecko prosi o kupienie czegoś, zapytaj je, dlaczego chodzi mu właśnie o tę rzecz. To da możliwość wyjaśnić mu, jak działa reklama i jakie cele realizuje.

3. Jeżeli, twoim zdaniem, rzecz, o którą prosi dziecko, będzie dla niego bezużyteczna czy, co gorzej, szkodliwa, nie poddawaj się jego namowom.

4. Wyraźnie pokaż dziecku, w czym reklama nie odpowiada rzeczywistemu obrazowi świata. Pomoże mu to krytycznie ją oceniać.

5. Pomóż dziecku zrozumieć różnicę między pragnieniami a potrzebami. Naucz je prosić tylko o te rzeczy, które są mu rzeczywiście potrzebne.

W świecie, gdzie reklama staje się coraz jaskrawsza i ciekawsza, gdzie otacza człowieka na każdym kroku, uchronić przed nią dziecko to po prostu niemożliwe. Agencje reklamowe wykorzystują wszelkie możliwe środki – od telewizji do billboardów. Dziecko nieuchronnie będzie napotykać i chłonąć treści reklamy. Dlatego najlepsze, co mogą zrobić rodzice, by zmniejszyć jej negatywny wpływ, to nauczyć swoje dziecko krytycznego jej postrzegania.

Wyjaśnijcie dziecku, jakie sztuczki wykorzystują agencje reklamowe, aby przyciągnąć uwagę konsumentów. Powinno zrozumieć, że głównym celem reklamy jest przekonanie człowieka, że on chce mieć właśnie tę a nie inną rzecz. Tylko otwarta rozmowa na temat wpływu reklamy pozwoli uchronić dzieci przed jej negatywnymi aspektami.

Gość
Oceń publikację