Oceń publikację

Jak rozwinąć krytyczne myślenie dziecka?

Aby poprawić zdolności umysłowe dzieci, rodzice powinni rozwijać w nich umiejętność krytycznego myślenia

Jak rozwinąć krytyczne myślenie dziecka?

Myślenie krytyczne to znaczy racjonalność oraz myślenie z praktycznego punktu widzenia, a nie z pozycji emocji. To jedna z najważniejszych umiejętności, jakiej powinniśmy uczyć dzieci, ponieważ rozwój jej jest podstawowym elementem przygotowującym dziecko do dorosłego życia. Krytyczne myślenie znacznie przyczynia się do poprawy zdolności umysłowych, dlatego ważne jest by zacząć rozwijać je w najbardziej sprzyjającym do tego okresie. Rozwój myślenia krytycznego można osiągnąć dzięki pewnym ćwiczeniom. Rozpatrzmy je dokładniej.

Waga krytycznego myślenia

Krytyczne myślenie obejmuje zarówno myślenie logiczne, jak i umiejętność zadawania pytań oraz poszukiwania dowodów na te czy inne twierdzenia. Argumenty osoby, która włada myśleniem krytycznym, są maksymalnie dokładne i wykluczają możliwość, że zostaną zrozumiane nieprawidłowo.

Krytyczne myślenie przewiduje zdolność osoby do rozważania tego czy innego faktu z różnych punktów widzenia, jak też oceniania przyczyn określonych zjawisk. Jest ono również nierozłącznie związane z uczciwością, ponieważ wyklucza emocjonalne uprzedzenia w stosunku do zaistniałej sytuacji. Wykazując emocjonalne podejście, uciekamy się do oszukiwania samego siebie. Natomiast w trudnych chwilach życia warto starać się myśleć bez uprzedzeń. Należy rozważyć sytuację ze wszystkich możliwych punktów widzenia, pomoże to skutecznie rozwiązać problem.

Należy ćwiczyć myślenie i unikać pochopnych wniosków w każdej sytuacji. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to dość proste zadanie, ale w rzeczywistości nie jest to takie łatwe. Rozwijać krytyczne myślenie należy od najmłodszych lat, ponieważ w dorosłym wieku zmienić sposób myślenia jest już niezwykle trudno.

Ćwiczenia, które pomagają rozwijać krytyczne myślenie

Udowodniono, że umiejętność krytycznego myślenia dziecka od najmłodszych lat dobrze jest rozwijać w domu, dlatego właśnie rodzice mogą stać się jego najlepszymi nauczycielami. W tym celu radzimy skorzystać z następujących ćwiczeń.

Pytajcie dziecko o różne rzeczy

Omawiajcie z dzieckiem różne zjawiska i zdarzenia. Zadawajcie mu takie pytania, które nie mają jednoznacznej odpowiedzi, ale wymagają dokładniejszych uzasadnień i wyjaśnień. Dzięki temu dziecko rozwinie umiejętność myślenia poza granicami tego, czego uczy się w szkole. Warto również kupić mu kilka książek o charakterze poznawczym na tematy ogólne, na przykład encyklopedie dla dzieci, różnorodne atlasy itp. Zaletą takich wydawnictw jest to, że zawierają one wiele kolorowych ilustracji i dzięki temu dziecko łatwo kojarzy ich treść z realiami otaczającego świata, a więc lepiej rozumie to, o czym są te książki. Za pomocą książek można przekazać dziecku wiedzę, powiedzmy, o zjawiskach przyrody, porach roku, świecie zwierząt i roślin. Dobrze by było, gdyby te ćwiczenia stały się ciekawym zajęciem, z którego dziecko czerpie przyjemność.

Rozwijajcie w dziecku umiejętność rozpoznawania i klasyfikowania obiektów

Aby rozwinąć krytyczne myślenie dziecka, należy nauczyć je jak znaleźć ważne informacje o tym czy innym obiekcie. Zdolność do klasyfikacji obiektów opiera się na umiejętności logicznego myślenia. Dla rozwoju takich umiejętności można wykorzystać różnokolorowe zabawki czy obrazki. Poproście dziecko, by określiło nazwy kwiatów, owoców czy zwierząt itp., przedstawionych na obrazkach. Można też poprosić, by posegregowało je według kolorów czy treści.

Ćwiczenia dla rozwoju krytycznego myślenia przyczyniają się też i do ogólnego rozwoju dziecka, pomagają mu syntezować dane o otaczających obiektach w ogólny obraz świata. W ten sposób dziecko rozwija umiejętność myślenia. Jednak ćwiczenia te mają na celu nie tyle podwyższenie poziomu intelektualnego dziecka, ile rozwijanie jego zdolności do podejmowania właściwych decyzji. Bez względu na to, że rodzice korzystają z tych ćwiczeń we wczesnych latach życia dziecka, korzyść z nich odczuwa ono przez całe życie.

Gość
Oceń publikację