Oceń publikację

Sześć sposobów na rozwinięcie rozumu i zmyślności dziecka

Wykonując proste czynności można rozwinąć pamięć, uwagę i zdolności poznawcze dziecka

Sześć sposobów na rozwinięcie rozumu i zmyślności dziecka

Czy jesteście z rodzaju tych rodziców, którzy podchodzą do wychowania dziecka bardzo praktycznie, starając się ukształtować w nim niezbędne umiejętności życiowe? Czy szukacie prostych a skutecznych sposobów by skierować energię dziecka w potrzebną stronę i maksymalnie rozwinąć jego intelekt?

Istnieją praktyczne sposoby, które pomagają rozwinąć rozum, zmyślność oraz zdolności twórcze dziecka. Można to osiągnąć angażując dziecko do wykonania zwykłych codziennych czynności. Podczas ich wykonywania dziecko zdobywa różnorodne doświadczenia życiowe, które sprzyjają rozwojowi jego mózgu. Im częściej przy codziennych czynnościach dziecko korzysta z takich zmysłów, jak dotyk, węch, wzrok, słuch i smak, tym bardziej przyczynia się to również do rozwoju mózgu.

Dlatego od najmłodszych lat należy angażować zmysły dziecka, by pomóc mu nauczyć się określania i rozpoznawania przedmiotów. Doskonalenie umiejętności poznawczych i motorycznych dziecka będzie gwarancją rozwoju jego zdolności umysłowych i zaradności.

Oto kilka praktycznych rad, które pomogą by dziecko wyrosło na mądre.

1. Unikajcie oglądania telewizji

Pediatrzy podkreślają, że nie warto malutkim dzieciom pozwalać na oglądanie telewizji, czas ten powinien być ograniczony najwyżej do 2 godzin dziennie. Zbyt duża ilość czasu spędzonego przed telewizorem nie sprzyja normalnemu rozwojowi mózgu dziecka, a raczej obniża jego zdolności poznawcze, ponieważ zajmuje czas potrzebny na rozwój intelektualny. Zamiast oglądania telewizji rodzice powinni zaproponować takie zajęcia, które wymagają od niego fizycznego i rozumowego wysiłku. Najzwyklejsza gra w piłkę nożną na podwórku będzie rozwijała koordynację i jednocześnie zapewni dziecku przyjemność z relacji z rówieśnikami kształtując umiejętności społeczne.

2. Częściej komunikujcie się z dzieckiem

Naukowcy twierdzą, że regularna komunikacja między rodzicami a dzieckiem znacznie poprawia rozwój jego mózgu. Gdy je obejmujecie, bawicie się z nim i okazujecie mu miłość, jego mózg się rozwija. Współdziałanie rodziców i dziecka, wzmocnienie więzi emocjonalnej stają się warunkiem wstępnym rozwoju jego myślenia. Poza tym, dziecko czuje się pewnie i bezpiecznie.

3. Wskazane jest karmienie piersią dziecka do dwóch lat

Badania przeprowadzone przez psychologów sugerują, że niemowlęta karmione piersią mają wyższy iloraz inteligencji IQ niż ich niekarmieni rówieśnicy. Pediatrzy twierdzą, że należy karmić dziecko mlekiem matki przez sześć miesięcy. Dla zdrowego rozwoju dziecka zaleca się karmienie piersią (o ile to możliwe) do wieku 2 lat, uzupełniając dietę innymi zdrowymi i pożywnymi artykułami.

4. Muzyka pomaga rozwijać pamięć, uwagę i umiejętność uczenia się

Badania naukowe potwierdzają, że słuchanie muzyki stymuluje rozwój mózgu dziecka, przedłuża czas, w ciągu którego dziecko utrzymuje skupioną uwagę, rozwija pamięć. Ponadto pozytywnie wpływa na jego osobowość, bo rozwija wrażliwość i ułatwia przyswajanie nowej wiedzy.

Gdy uczycie dziecko grać na jakimś instrumencie, rozwija mu się poczucie rytmu. Udowodniono też, że nauka muzyki pomaga dziecku lepiej postrzegać czas i przestrzeń, co oczywiście bardzo przyda mu się w dalszym życiu. Uczeni radzą zaczynać od fortepianu, ale pasują też instrumenty smyczkowe. Warto by muzyka towarzyszyła dzieciom w codziennych czynnościach już od najmłodszych lat.

5. Jak najwcześniej pozwólcie dziecku zetknąć się z książkami

Książka umożliwia dziecku poznawanie świata, pomaga w kształtowaniu nowych pojęć, przekazuje wiedzę o świecie i ludziach, dlatego nigdy nie jest za wcześnie zapoznać dziecko z książkami. Nawet kilkumiesięcznemu dziecku można już czytać głośno książki, a nawet gazety. Wymawiajcie słowa dość głośno i wyraźnie, żeby dziecko mogło je usłyszeć, pilnujcie prawidłowej wymowy i akcentów. Czytanie na głos sprawia, że osłuchując się z tekstem, dziecko przyswaja sobie zwroty i określenia. Starszemu dziecku można pokazać książki z ciekawymi obrazkami. Należy mu regularnie czytać bajki i wiersze dla dzieci. To poszerzy jego słownictwo i ukształtuje pojęcie o otaczającym świecie. Czytanie stymuluje rozwój mowy, usprawnia pamięć, rozwija wyobraźnię. Dzieci, którym rodzice regularnie czytają, szybciej się rozwijają, łatwiej przyswajają wiedzę, wzmacnia się ich poczucie własnej wartości.

6. Polecajcie dziecku wykonalne zadania

Należy dawać dziecku zadania odpowiednie dla jego wieku. Używajcie klocków, piłek i innych przedmiotów do zabawy z malcem. Za pomocą prostych czynności, zabawek i obrazków możecie nauczyć dziecko rozróżniania kolorów i form geometrycznych, liczb. Spacerując po ogrodzie czy parku, zapoznajcie je z nazwami drzew, ptaków, kwiatów.

Najlepszym sposobem nauczenia czegoś dziecka jest pokazanie mu pozytywnego przykładu. Dzieci bacznie obserwują, jak się zachowują rodzice i w ten sposób mama i tata stają się wzorami do naśladowania. Regularnie róbcie to, co chcielibyście, by robiło wasze dziecko. Nie mówcie, tylko dawajcie przykład: czytajcie, piszcie, grajcie na jakimś instrumencie, chodźcie na spacery, obserwujcie przyrodę, uprawiajcie sport. Podczas tych zajęć postarajcie się, żeby dziecko było blisko, pokażcie mu, że można spędzać czas aktywnie i intelektualnie. Wszystkie takie wspólne działania znacznie wzmacniają emocjonalną więź.

Gość
Oceń publikację