Oceń publikację

Rysowanie rozwija myślenie

Rysowanie rozwija w dzieciach umiejętności, które będą pożyteczne w dorosłym życiu

Rysowanie rozwija myślenie

Współczesny świat jest nadzwyczajnie złożony. Podołanie zadaniom, które napotyka współczesny człowiek, wymaga niemałego wysiłku umysłowego.

Czasami zdarza się, że rozwiązanie problemu zjawia się w głowie ot tak, samo z siebie jak olśnienie, i nie potrzebne są rozważanie wszystkich czynników i działanie metodą prób i pomyłek.

Jakby tam nie było, kreatywne rozwiązywanie problemów u dorosłych przybiera bardzo różnorodne formy. Częściowo można je rozwijać za pomocą rysowania i podobnej twórczości plastycznej.

Dziecko, które chodzi na zajęcia plastyczne, rozwija wyobraźnię, uczy się odkrywać świat i tworzyć coś nowego. Rysowanie jest jednym z najbardziej rozwijających zajęć, rozwija wyobraźnię i fantazję. Spełnia tak ważną funkcję w prawidłowym rozwoju dziecka, że trudno je przecenić. Dzięki tym nawykom dziecko w dorosłym życiu uczy się kreatywnie rozwiązywać przeróżne zadania, z którymi styka się w pracy i innych sferach życia.

Z badań przeprowadzonych przez amerykańskich psychologów wynika, że rysowanie rozwija u dzieci umiejętność krytycznego myślenia oraz nawyk podejmowania decyzji.

Dla wielu dzieci rysunek to najlepszy sposób na ujawnienie swojej kreatywności. W dorosłym życiu odnajdą o wiele więcej życiowych sfer i sytuacji, w których będą mogły ją zastosować.

Jeżeli dziecko nie podejmuje żadnych prób przejawiania twórczości, nigdy nie ryzykuje kreatywnego rozwiązania tego czy innego problemu, w miarę dorastania jego zdolności twórcze rozwijają się coraz wolniej. Dlatego rysowanie może dla niego stać się codziennym zajęciem, które pomoże mu w pełni okazać kreatywność.

Jakie są zalety rysowania? Przede wszystkim rysowanie pomaga rozwinąć szeroki światopogląd, motywując dziecko do twórczego myślenia. Jeśli dziecko jest w stanie wyrazić siebie w rysunku i eksperymentować, to uczy się ono nietypowego patrzenia na rzeczy codzienne. Umiejętności te są niezwykle ważne w nowoczesnym zmiennym świecie biznesu, w którym duże firmy nieustannie poszukują nowych sposobów rozwiązywania problemów. W tych warunkach osoba, która w dzieciństwie zajmowała się rysunkiem, łatwiej potrafi wyjść poza ramy typowego myślenia, próbować czegoś nowego i ulepszać już istniejące metody.

Nawyki, zdobyte w czasie nauki w szkole plastycznej, bardzo przydają się w przyszłości, kiedy w dorosłym życiu stykamy się z różnymi zadaniami zawodowymi. W związku z postępem technicznym w rękach dzieci pojawiły się smartfony, tablety i inne elektroniczne gadżety, więc odpowiednio wielokrotnie wzrosła ilość wizualnej informacji, z którą dziecko styka się codziennie i którą musi przetwarzać.

W czasie nauki w szkole czy na uniwersytecie dzieci często napotykają zadania, których wykonanie może doprowadzić do zupełnie nioczekiwanych, nieprzewidywalnych na początku wyników. Dla podobnych zadań nie ma sprecyzowanych schematów rozwiązania czy prawidłowych lub błędnych odpowiedzi. Zajęcia plastyczne rozwijają w dzieciach wiarę w swoje siły, szczególnie w tych, które uważają siebie za niezbyt dobrych uczniów w tradycyjnym sensie tego słowa i które mają kłopoty z niektórymi szkolnymi przedmiotami.

Wreszcie, rysowanie oraz inne formy plastyki (na przykład modelowanie) rozwijają umiejętności wizualne i przestrzenne, które pomagają interpretować i rozróżniać figury, symbole, przedmioty.

Rysunek rozwija też w dzieciach umiejętność podejmowania decyzji. Próby zastosowania nowych pomysłów zmuszają je do krytycznego myślenia i podejmowania decyzji, ponieważ w tym procesie muszą dokonywać wyboru najbardziej pasujących wariantów. Później ten nawyk przenosi się z plastyki na wiele innych sfer życia.

Nie można rozwinąć wszystkich wyżej wymienionych umiejętności nie uprawiając twórczości. I odwrotnie, starając się stworzyć coś nowego, eksperymentując z formami i kolorami, przeglądasz różne warianty w celu wyboru najbardziej odpowiedniego i wreszcie odnajdujesz to, czego potrzebujesz – tak więc tworzysz nawyk, który z pewnością przyda ci się w przyszłości.

Gość
Oceń publikację