Oceń publikację

Czy Twoje dziecko jest przygotowane do przedszkola

Przed wysłaniem dziecka do przedszkola rodzice powinni pomóc mu rozwinąć pewne umiejętności

Czy Twoje dziecko jest przygotowane do przedszkola

Zwykle rodzice oddają dziecko do przedszkola po osiągnięciu przez nie określonego wieku. W rzeczywistości przygotowanie dziecka do przedszkola i do długotrwałego pobytu w gronie rówieśników wyznacza nie tylko wiek. Rodzice mają do dyspozycji wiele testów dla określenia stopnia rozwoju sfery poznawczej i emocjonalnej dziecka. Bardzo ważne jest posiadanie przez dziecko pewnych umiejętności społecznych. Korzystając z tych testów w celach praktycznych, rodzice mogą sami ustalić, w jakim stopniu ich dzieci są przygotowane do przedszkola.

Gotowość dziecka do przedszkola określają dwa główne czynniki:

wiedza oraz umiejętności;

rozwój społeczny oraz emocjonalny.

Zrozumienie, w jakim stopniu dziecko posiada niezbędną wiedzę i rozwinięte umiejętności, pomoże nie tylko ocenić stan jego przygotowania do przedszkola, ale także wybrać program nauczania, najbardziej odpowiedni do poziomu rozwoju dziecka.

Wiedza oraz umiejętności

Psychologowie dziecięcy wskazują różną liczbę kluczowych umiejętności, które świadczą o tym, że dziecko jest gotowe do przedszkola. Jednak w większości przypadków lista ta obejmuje następujące umiejętności:

 • sprawność fizyczna;
 • motoryka mała;
 • zdolności poznawcze;
 • zdolność mówienia;
 • umiejętność zadbania o siebie;
 • nawyki społeczne.

Rozwój społeczny oraz emocjonalny

Różne sfery psychiki dziecka mogą rozwijać się w różnym tempie. Jego zdolności umysłowe mogą być bardziej rozwinięte, niż uczucia czy nawyki społeczne, lub odwrotnie. Określenie poziomu rozwoju uczuć czy umiejętności społecznych u dziecka jest trudniejsze, niż poziomu rozwoju umysłowego, ponieważ tu ważne są wskaźniki nie ilościowe, lecz jakościowe. Ponadto rozwój zarówno emocjonalny, jak i społeczny może zależeć od pewnych czynników. Na przykład, dziecko może mieć problemy w przedszkolu, kiedy w domu zmienia się zwykły porządek rzeczy (rodzice są w delegacji, a dzieckiem zajmuje się babcia itp.).

Dziecko jest przygotowane do przedszkola w aspekcie emocjonalnym oraz społecznym, jeżeli:

 • może być oddzielone od rodziców w ciągu dnia, a nie doświadcza stresu;
 • interesuje je uczenie się, gry grupowe, wspólne zajęcia z innymi dziećmi;
 • chętnie odwiedza przedszkole, nigdy się nie opiera;
 • łatwo potrafi nawiązać kontakt z rówieśnikami;
 • jest pewne siebie i może podejmować samodzielne decyzje;
 • wykonuje harmonogram dnia i łatwo dostosowuje się do zmian;
 • potrafi skupić się na określonym zadaniu przez dłuższy czas;
 • potrafi siebie kontrolować;
 • potrafi czekać przez krótki czas;
 • jest w stanie pracować samodzielnie;
 • potrafi rozstrzygać spory ustnie, nie stosując metod fizycznych;
 • potrafi należycie zadbać o siebie (ubierać się, wkładać buty ,sprzątać w pokoju, uporządkować swoje zabawki);
 • szanuje własność innych;
 • może z łatwością przestrzegać ustalonych zasad;
 • ma chęć próbowania czegoś nowego;
 • jest otwarte na nowych ludzi;
 • łatwo dogaduje się z rówieśnikami i zdobywa nowych przyjaciół.

Jeżeli wiele z wymienionych umiejętności jest niedostatecznie rozwinięte u twojego dziecka, nie spiesz się, by oddać go do przedszkola. Na razie nie jest na to przygotowane, unikniesz wielu przykrych skutków.

Gość
Oceń publikację