Oceń publikację

Cztery słowa, które zmieniają życie

Psychologowie uważają, że tajemnica wczesnego rozwoju dziecka zawarta jest w czterech kluczowych słowach

Cztery słowa, które zmieniają życie

Naukowcy odkryli, że objętość mózgu dziecka w wieku do trzech lat osiąga 80% wielkości mózgu dorosłego. Stąd wypływa wniosek, że rodzice oraz wychowawcy mogą maksymalnie rozwinąć jego potencjał od najmłodszych lat. Wiele badań w zakresie neurobiologii podkreśla plastyczność mózgu we wczesnych latach. Dziecko najlepiej się uczy w pierwszych latach swojego życia, właśnie wtedy najaktywniej tworzą się połączenia w mózgu, a więc największy jest potencjał poznawczy dziecka. Dbający o dobro dziecka rodzice chcą zapewnić maluchowi dobry start. Dlatego w sprawie wychowania dziecka wychodzą z założenia, że wczesna stymulacja aktywności mózgu dziecka może prowadzić do pomyślnej przyszłości. Psychologowie potwierdzają – to jest prawda. W młodych latach mózg dziecka jest najbardziej chłonny, najbardziej podatny do nauki. Im wcześniej więc rozwiniemy zdolności umysłowe dziecka, tym większy wkład wniesiemy w jego przyszłe sukcesy.

Specjaliści w dziedzinie wczesnego rozwoju dziecka wciąż nie przestają poszukiwać optymalnych metod skutecznego rozwoju dziecka. Dzisiaj już wielu ekspertów deklaruje, że przepis na sukces dla dzieci można zawrzeć tylko w czterech słowach: dotyk, komunikacja, czytanie, zabawa. Te cztery słowa definiują zasadnicze czynności, na wykonywaniu których rodzice powinni się skupić, kształtując swoje dziecko. Rozważmy szczegółowo, w jaki sposób te czynności wpływają na społeczny i emocjonalny rozwój malucha.

Dotyk rodziców pozwala dziecku poczuć się bezpiecznie. Jeżeli rodzice często przytulają dzieci, wtedy wzrasta zaufanie między nimi a dzieckiem. Dodatkowo uważa się, że dzięki dotykowi dziecko szybciej uczy się rozpoznawać twarze (rodzice zbliżają się do malucha na małą odległość). Delikatny dotyk rodziców w odpowiedzi na płacz dziecka od razu może go uspokoić oraz wzmocnić więź emocjonalną.

Komunikacja odgrywa ważą rolę w rozwoju umiejętności mówienia u dzieci, uczy rozpoznawać głosy. Dziecko uczy się komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej wtedy, gdy rodzic reaguje na jego dźwięki, gesty i mimikę. Mówienie do dziecka ma wpływ na jego inteligencję i prawidłowy rozwój umysłowy.

Czytanie odgrywa ważną rolę w rozwoju umiejętności mówienia oraz w dalszej nauce nawyków językowych, czytania i pisania. Czytanie bajek na noc to wspaniała okazja dla rodziców do wzmocnienia emocjonalnego związku z dziećmi. Skoro codziennie o tej samej porze czytasz mu albo razem z nim, daje to dziecku poczucie, że otaczający go świat (który jest dla dziecka ogromnym wyzwaniem) jest bezpieczny i przewidywalny. To z kolei rozwija u dziecka pewność siebie oraz samokontrolę.

Zabawa jest również niezwykle ważna dla rozwoju u dziecka kilku innych umiejętności (takich jak rozwiązywanie zadań, podejmowanie decyzji, twórcze myślenie). Oprócz tego aktywna zabawa poprawia uwagę dziecka. Doświadczenie, zdobyte podczas zabawy, pomaga dziecku rozwijać umiejętności społeczne, które są zasadniczą częścią zdrowego rozwoju społecznego oraz emocjonalnego. Zabawa rozwija zdolności poznawcze, pogłębia wiedzę o otaczającym świecie, kształci poczucie prawidłowych społecznych zachowań, rozwija sprawność fizyczną.

Wszystkie powyższe działania rozwijają mózg dziecka, zwiększają liczbę połączeń nerwowych za każdym razem, gdy dziecko odczuwa coś nowego i cudownego. Gdy dziecko ma iść do przedszkola, umiejętności wcześniej rozwinięte za pomocą dotyku, komunikacji, czytania i zabawy, będą miały wpływ na jego sukcesy w nauce i w życiu społecznym.

Specjaliści od wczesnego rozwoju dzieci oferują specjalne programy, zawierające konkretne techniki rozwoju dziecka zgodne z czterema zasadami, wymienionymi wyżej, które rodzice mogą zastosować przy wychowaniu małych dzieci. Na przykład, w rozdziale, poświęconym czytaniu, szczególnie podkreślono potrzebę tego, żeby rodzice rozmawiali z dziećmi od najmłodszych lat, podano porady, jak prawidłowo wykonywać te czynności, aby osiągnąć najlepsze wyniki itp.

Wśród ekspertów od pedagogiki programy te są przedmiotem gorących dyskusji, są stale uzupełniane i udoskonalane. Niemniej najważniejsza rola dla rozwoju dziecka czterech rozpatrzonych powyżej działań jest niezaprzeczalna. Mówiąc przenośnie – to najlepszy prezent, jaki możemy dać naszym dzieciom. A prezent ten nic nie kosztuje (obowiązuje jedynie miłość i troska rodziców), a jego korzyści dziecko będzie odczuwać przez całe życie.

Gość
Oceń publikację