Oceń publikację

Długi i zdrowy sen zwiększa postępy dziecka w szkole

Przedłużenie snu o 90 minut w tygodniu polepsza rozumowe zdolności dziecka

Długi i zdrowy sen zwiększa postępy dziecka w szkole

Rano twoje dziecko wygląda, jakby się nie wyspało? Ciągle musi się spieszyć, żeby zdążyć do szkoły? Prawdopodobnie i podczas lekcji dziecko nie czuje się na siłach, by poradzić sobie z zadaniami w klasie. Więc można śmiało powiedzieć, że są to oczywiste sygnały braku snu u dziecka.

Dla udanej nauki w szkole dzieci powinny mieć możliwość korzystania ze swoich zdolności poznawczych, odbierać nowe wiadomości, zapamiętywać je, następnie wbudowywać te wiadomości w system już istniejącej wiedzy. Dzieci powinny się skupić i móc zignorować to, co je dekoncentruje.

Sen dziecka, które spędza dzień w tak aktywnym trybie, jest podobny do procesu przechowywania informacji na dysku twardym komputera. Nie zapisany plik zostanie utracony na zawsze. Sen nie tylko znacząco wpływa na pamięć dziecka, czyli na sprawność zapamiętywania i uczenia się. Badacze przeprowadzili doświadczenie, które potwierdza, iż pamięć całkowicie zależy od jakości i trwania snu. Nawet więcej – liczy się nie tylko ilość snu, ważna jest też jego jakość. Sen bezpośrednio wpływa na samopoczucie, nastrój oraz emocjonalne reakcje dziecka.

Badania, przeprowadzone przez kanadyjskich psychologów, dowodzą, że dzieci wykazują lepsze wyniki w nauce, gdy sypiają o 90 min dłużej w ciągu szkolnego tygodnia. Innymi słowy wystarczy jedynie 18-20 dodatkowych minut snu regularnie co dnia.

Psychologowie opracowali programy nauki dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Dzieciom opowiadano o konieczności długiego snu w sposób, najbardziej odpowiedni do ich wieku. Prócz tego, podczas doświadczenia dzieci zostały zaopatrzone w opaski, za pomocą których mierzono długość snu. Czas trwania snu był mierzony przed, w trakcie i po akcji. Doświadczenie trwało 6 tygodni.

Początkowo dzieci sypiały 7,5 godzin dziennie. Po dodawaniu przez psychologów 90 minut snu czas snu dzieci wzrósł do 9 godzin dziennie.

Wraz z tym badacze monitorowali postępy dzieci w nauce. Po 6 miesiącach doświadczenia oceny z języków obcych oraz matematyki wzrosły średnio o 3%, dla niektórych uczniów ów procent okazał się nawet wyższy. Biorąc pod uwagę krótki termin trwania doświadczenia wyniki są dość wysokie.

Więc takie osiągnięcia dzieci w szkole wynikają z wydłużenia czasu snu. Ponadto dawno wiadomo, że brak dostatecznego czasu na sen zmniejsza aktywność umysłową dziecka. Wiadomo też, że brak snu może się kumulować – o ile jedna źle przespana noc nie wpłynie znacząco na poziom nauki, to chroniczny brak snu prowadzi do pogorszenia wyników.

W trakcie doświadczenia wyjaśniono, że istnieje pewna odwrotna zależność. Jeżeli dziecko w ciągu jednej nocy śpi o 20 minut dłużej, nie przyniesie to znaczących efektów. Lecz jeżeli dziecko w ciągu tygodnia otrzymuje 90 minut dodatkowego snu, może to sprawić dodatni wpływ na postępy dziecka w szkole. Skoro pod czas snu w mózgu tworzą się nowe połączenia nerwowe, sen dobrej jakości pomaga dziecku w skupieniu się oraz kontrolowaniu emocji, wzmacnia odporność organizmu i jeszcze ma mnóstwo innych korzyści.

Na ogół postrzegamy sen jako coś odmiennego od naszego normalnego stanu. My, współcześni, sztucznie odgradzamy się od świata zewnętrznego, tłumimy sygnały, wysyłane przez mózg. Pamiętajmy, tę blokadę skutecznie usuwa zdrowy wystarczający sen. Dlatego warto rozumieć swój mózg jako baterię, którą trzeba regularnie ładować.

I psychologowie i rodzice powinni więcej dowiedzieć się o śnie dziecka. Dzisiaj wielką wagę przywiązuje się do prawidłowego żywienia dzieci, aktywności fizycznej i rozkładu dnia, nie biorąc pod uwagę potrzeby dobrego snu dziecka. Jednak jest on nie mniej ważny od wszystkich wymienionych czynników. I o tym należy pamiętać.

Gość
Oceń publikację