Oceń publikację

Budowa słowa: przeprowadzamy analizę

Budowa słowa: przeprowadzamy analizę

Zadanie to jest skierowane na rozwój językowej kompetencji dzieci. W toku wykonywania zadania dziecko będzie się uczyć dobierania słów o wspólnym rdzeniu, analizowania wyrazów pod względem budowy. Dziecku zaproponowano dobrać do podanych schematów słowa i zapisać je, przeanalizować poszczególne słowa pod względem budowy, a także zastanowić się i wyciągnąć wniosek, dlaczego słowa święto i świetny nie pochodzą od wspólnego rdzenia mimo podobnej pisowni. Zadanie przyczyni się do usprawnienia umiejętności określania rdzenia, przedrostka, przyrostka, osnowy i końcówki wyrazu, dobierania potrzebnej formy słowa, a także pomoże uczniom szkoły podstawowej w powtórzeniu opanowanej wiedzy o budowie słowa.

 

OCENA ZADANIA
5.00
(1 oceny)
Liczba pobrań 19