Uczeń/Uczennica:________________________________

Zadania z matematyki — mnożenie

1)×
 
1
2
 
2)×
 
9
6
 
3)×
 
2
1
 
4)×
 
8
7
 
5)×
 
8
9
 
6)×
 
8
8
 
7)×
 
3
1
 
8)×
 
6
3
 
9)×
 
3
7
 
10)×
 
4
4
 
11)×
 
6
9
 
12)×
 
5
7
 
13)×
 
8
1
 
14)×
 
9
5
 
15)×
 
6
7
 
16)×
 
4
5
 
17)×
 
7
9
 
18)×
 
8
7
 
19)×
 
5
4
 
20)×
 
10
1
 
21)×
 
8
4
 
22)×
 
4
5
 
23)×
 
10
4
 
24)×
 
5
5
 
25)×
 
3
3
 
26)×
 
7
4
 
27)×
 
7
7
 
28)×
 
2
9
 
29)×
 
5
5
 
30)×
 
6
8
 
31)×
 
7
4
 
32)×
 
8
1